Promotie

The role of strigolactones and the fungal microbiome in rice during drought adaptation

Promovendus ms. B (Beatriz) Andreo Jimenez
Promotor Harro Bouwmeester
Copromotor dr.ir. CP (Carolien) Ruyter-Spira
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Plantenfysiologie
Datum

vr 20 oktober 2017 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Korte samenvatting

Rijst is het belangrijkste voedselgewas in de wereld, dat meer dan de helft van de wereldbevolking voedt. Echter, rijst gebruikt enorm veel water, veel meer dan andere landbouwgewassen. Het doel van dit proefschrift was het bestuderen van de rol van hormonen en het wortelmicrobioom op de droogtetolerantie van rijst. Het gehalte van het nieuwe plantenhormoon strigolacton bleek tijdens droogte toe te nemen en in interactie met het droogte-hormoon, abscissinezuur, de droogtetolerantie te beïnvloeden. Gebruik makend van een grote collectie rijst cultivars die in het veld werden opgekweekt lieten we zien dat het rijst genotype bepalend is voor de microbioomsamenstelling van de wortels en dat dit microbioom kan bijdragen aan droogtetolerantie.