Webinar

Thema: Plantgezondheid - Hygiëne tegen virussen en bacteriën

Virussen en bacteriën kunnen grote schade aanrichten in onze gewassen. Ze kunnen ongezien onze kassen binnen komen met plantmateriaal, insecten, fust of via mensen. De schade is vaak al groot voordat telers bemerken dat ze in het gewas zitten. Daarnaast zijn er geen gewasbeschermingsmiddelen voorhanden om bij eventuele aantasting in te kunnen grijpen. Het is daarom extra belangrijk om voor de aanpak te richten op preventie. Kennis over type virus en bacteriën en hun verspreidingsroute is dus zeer belangrijk.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland
Datum

do 17 december 2020 15:30

Locatie Online
Prijsomschrijving Gratis

Ineke Stijger, viroloog bij de Wageningen University & Research gaat in op de verschillende soorten virussen en hun verspreidingsroute. Ook presenteert zij de ontwikkelingen op het gebied van bacteriën. Hiermee krijgen wij goed zicht op deze vaak onzichtbare belagers. Zoals aangegeven zijn er geen directe gewasbeschermingsmiddelen voorhanden. Wat kunt u als teler dan wel doen om te voorkomen dat dergelijke ziekten op uw tuin komen en zich daar verder kunnen verspreiden?

Adriaan Vermunt, onderzoeker bij Groen Agro Control, presenteert u de resultaten van de vele onderzoeken die zij hebben gedaan aan verschillende soorten virussen zoals ToCV, ToBRFV, komkommerbontvirus, etc. Jeannette Vriend van Glastuinbouw Nederland gaat nader in op hoe verdere verspreiding op de bedrijven kan worden voorkomen door gericht te kijken naar de specifieke verspreidingsroutes. De aanpak van een wittevlieg als vector van diverse virussen vraagt een andere inzet dan een mechanisch overdraagbaar virus, zoals ToBRFV of de bacterie Ralstonia. Hiermee wordt een goed overzicht verkregen van de stappen, van fundamenteel naar praktijk, in het voorkomen en beheersing van virussen en bacteriën in de glastuinbouw.   

Gespreksleider: Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland)

Sprekers:

  • Ineke Stijger (Wageningen University & Research)
  • René van der Vlugt (Wageningen University & Research)
  • Adriaan Vermunt (Groen Agro Control)
  • Jeannette Vriend (Glastuinbouw Nederland)

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot donderdag 17 december, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?

Voor het volgen van het Webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het Webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het Webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het Webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.