Bijeenkomst

Themabijeenkomst Hergebruik van Water

Plantum organiseert in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw de themamiddag ‘Hergebruik van Water - Kringloopsysteem’. Tijdens de themadag informeren wij over de resultaten uit het project Goed Gietwater. De themamiddag is gratis EN UITSLUITEND voor leden van Plantum.

Organisator
Datum

do 17 april 2014 13:00 tot 18:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

In 2027 moet de emissie naar riool-, oppervlakte- en grondwater zo goed als nul zijn.

In het huidige activiteitenbesluit zijn reeds emissienormen opgenomen voor nutriënten. Daar komen op korte termijn maatregelen bij om gewasbeschermingsemissie terug te dringen. De ministeries van EZ en I&M zijn voornemens deze verplichting per 1 januari 2016 in te voeren.

Daarom is Plantum het project ‘Goed gietwater’ gestart. Dit om uit te zoeken wat er allemaal moet gebeuren op de uitgangsmateriaalbedrijven om te komen tot een gesloten waterkringloop. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis verkregen uit het project ‘Glastuinbouw Waterproof’. Onderdeel van dit project was het in kaart brengen van de probleemstoffen in water (reden voor lozing) en uitzoeken welke technieken ingezet kunnen worden om te komen tot waterkringloopsluiting.

Naast de presentaties en plenaire discussie biedt de middag voldoende ruimte om informeel bij te praten met sectorgenoten, sprekers en andere aanwezigen.

Het programma is als volgt:
12.45 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter
13.40 uur Algemene inleiding - Project Goed Gietwater en Glastuinbouw Waterproof - Mevrouw ir E.A.M (Ellen) Beerling, Wageningen UR Glastuinbouw
13.50 uur Goed Gietwater: Kwaliteit gietwater en groeiprestaties in opkweek - Wat zijn probleemstoffen in water in opkweek, door de heer ir. A.A. (Bram) van der Maas, Wageningen UR Glastuinbouw. Zijn probleemstoffen af te breken met de combinatie Peroxide en UV (AOX), door mevrouw ir. M.W.M. (Ines) van Marrewijk, Groen Agro Control.
14.10 uur Waterbehandeling - In een aantal recente projecten is specifiek onderzoek verricht voor de opkweeksector naar geschikte technologie voor waterbehandeling met aandacht voor goed gietwater door waterhergebruik, nutriëntenterugwinning en verwijdering van gewasbescherming- en groeiremmiddelen, door de heer ir. W.A.J. (Wilfred) Appelman, TNO.
14.40 uur MKB Watertechnologie actief betrekken bij water technische uitdagingen & subsidiemogelijkheden. - Mevrouw ir E.A.M (Ellen) Beerling, Wageningen UR Glastuinbouw
14.50 uur Pauze
15.30 uur Water Kringloopsluiting en cascadering - De heer ir. C. (Chris) Blok, Wageningen UR Glastuinbouw
15.50 uur Discussie - Onder leiding van de dagvoorzitter
16.30 uur Rondleiding door de kas
17.30 uur Afsluiting en borrel
8.00 uur Einde