Themadag

Themabijeenkomst Multi-Cropping - samenwerking tussen WUR en TU

Wageningen University en Research organiseert in samenwerking met de TU Eindhoven een themabijeenkomst Multi-Cropping. Tijdens deze bijeenkomst spreken verschillende experts vanuit de land- en tuinbouw, de agro- ecologie en technologie over de vraag in hoeverre technologie kan bijdrage aan de toepassing van ecologische principes in de landbouw.

Organisator Leerstoelgroep Farming Systems Ecology
Datum

do 2 februari 2017 13:00

Locatie Emmeloord, AgroFoodcluster, Penning 6

Aanmelden kan via de website van FME. Hier kun je ook de contactgegevens vinden van de officiële contactpersoon; Marcel van Haren.

De bijeenkomst gaat over innovatie door de natuur, planten en dieren die met elkaar samenwerken. "Hoe kunnen meerdere gewassen binnen één teeltsysteem elkaar versterken en in hoeverre kan technologie daar een rol in spelen?"

(Beoogde) sprekers:

  • Expert vanuit de land- en tuinbouw
  • Tjeerd-Jan Stomph – Centre for Crop Systems Analysis – WUR (agro-ecologie)
  • René van de Molengrafts – TU Eindhoven (robotisering/technologie)
  • Projectleider Multi-Cropping project WUR & TU Eindhoven: autonoom voertuig op zonne-energie (prakijkcase)