Activiteit

Themadag Beter bodembeheer

De PPS Beter Bodembeheer organiseert op 6 april 2017 de themadag ‘Beter bodembeheer – de diepte in!’. Reserveer deze dag in je agenda en meld je aan!

Toegang: €40,- per persoon (studenten gratis)

Programma

In plenaire presentaties wordt ingegaan op de onderwerpen  “Leve(n)de bodem!”  “Bodembeheer in de praktijk” “Bodemverbeterende landbouw” daarna volgen workshoprondes met onderwerpen zoals o.a.:

  • Bodemverdichting, een sluipmoordenaar
  • Organisch stofbeheer, nutriënten en klimaat in Europees perspectief
  • Gereduceerde grondbewerking heeft potentie!
  • Bodembiodiversiteit – de onzichtbare hulptroepen van de boer                         
  • De plant voedt de bodem

Er is volop ruimte voor vragen en discussie. Klik hier voor het hele programma.

    PPS Duurzame bodem

    Deze themadag wordt georganiseerd binnen de PPS Duurzame Bodem. Partners in PPS Duurzame Bodem zijn: LTO Nederland, NAV, Brancheorganisatie Akkerbouw (Penvoerder), Agrifirm, IRS, SuikerUnie, AVEBE, CZAV, NAO, voormalig Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen University & Research.