Themadag

Themadag precisielandbouw 2.0 op AgriFoodTech

Op deze themadag tijdens de AgriFoodTech beurs in Den Bosch worden de resultaten van het onderzoeksprogramma Precisielandbouw 2.0 gepresenteerd.

Organisator Wageningen University & Research en ZLTO
Datum

wo 12 december 2018

Locatie Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Bij precisielandbouw krijgen planten (of dieren) met behulp van technologie, heel nauwkeurig die behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering. Het doel van precisielandbouw is meer opbrengst per hectare met minder input en milieubelasting.

Op het themaplein Precisielandbouw op de AgriFoodTech zal worden ingegaan op de bijdrage van deze technologieën aan de verduurzaming van de agrarische sector en de kansen die deze bieden. Hierbij zal ook worden ingegaan op nog lopende programma’s op het gebied van precisielandbouw zoals Data Intensive Smart Agrifood Chains (DISAC) en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).