Themadag

Themamiddag Bemesting Akkerbouw

Op de themamiddag Bemesting Akkerbouw komen drie actuele onderwerpen aan bod over adviezen voor bodem en bemesting: bodemstructuur en bemestingsadviezen, organische stof en organische mest en diverse ontwikkelingen bemestingsadviezen.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 2 februari 2017 13:00 tot 16:30

Locatie de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX, Nijkerk

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) nodigt u uit voor de Themamiddag Bemesting Akkerbouw op 2 februari 2017 in de Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk.

Onderwerpen

Op de themamiddag komen drie actuele onderwerpen aan bod over adviezen voor bodem en bemesting: bodemstructuur en bemestingsadviezen, organische stof en organische mest en diverse ontwikkelingen bemestingsadviezen. U krijgt praktische adviezen voor een optimale bemesting en bodembeheer. Het programma van de themamiddag vindt u hieronder.

Aanmelden

Voor de themadag dient u zich aan te melden op: http://bemestingakkerbouw2017.oanevents.com/

Hier vult u uw gegevens in en geeft u aan welke parallelsessie u wilt bezoeken.

De toegang is gratis voor akkerbouwers en studenten, de toegang voor andere personen is € 50,-. U kunt betalen via bankoverschrijving of Ideal en u ontvangt uw factuur per e-mail.

Programma

13:00 ONTVANGST

13:30 Plenair: Bodemstructuur en bemestingsadviezen

1.      Opening (Klaas Hoekstra)

2.      Fysische bodemkwaliteit en effecten op bemesting (Jan van de Akker, WUR)

3.      Bodemverbeteraars (Derk van Balen, WUR)

4.      Plaatsspecifiek bekalken (Johan Booij, WUR)

14:40 PAUZE

15:10 Parallelsessies:

PARALLELSESSIE 1: Organische mest en organische stof

5.      Samenwerking akkerbouw-veehouderij en effecten bemesting (Wim van Dijk, WUR)

6.      Organische mest: samenstelling, variatie samenstelling en keuze meststof, incl. mestbewerkingsproducten (Willem van Geel, WUR)

7.      Organische stofafbraak percentages (Marjoleine Hanegraaf, NMI)

Parallelsessie 2: Aanpassingen bemestingsadviezen

8.      Nieuwe systematiek stikstofbemesting (Romke Postma, NMI)

9.      Stikstofbijmest APP aardappelen (Frits van Evert, WUR)

10.   Fosfaat bouwland lange termijn proeven (Philip Ehlert, WUR)

11.   Albrechtmethode ervaringen/resultaten tot nu toe (Harm Jan Russchen, WUR)

16:30 BORREL

De CBAV

De CBAV stelt actuele bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen op en stelt deze beschikbaar voor de sector. De adviezen worden zo veel mogelijk vastgesteld op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. De adviezen worden o.a. beschikbaar gemaakt via de website www.handboekbodemenbemesting.nl. Het Handboek bodem en bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting- en bodembeheer voor een optimale opbrengst en een goede bodemvruchtbaarheid.

Volg de CBAV op Twitter (@CBAV_advies), Facebook en in de LinkedIngroep Handboek Bodem en Bemesting.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Janjo de Haan, janjo.dehaan@wur.nl, 0320 291 211 of

Harm Brinks, h.brinks@delphy.nl, 06-204 238 95