Themadag

Themamiddag: Goed(e) snijmais telen, een hele uitdaging!

Op donderdag 12 februari organiseert De Commissie Bemesting en Voedergewassen een interessante themamiddag over de teelt van snijmaïs. Vanaf 2015 worden de normen voor de teelt van snijmaïs weer verder aangescherpt. De komende tijd wordt het een flinke uitdaging om binnen deze kaders voldoende en kwalitatief goede maïs te telen.

Organisator CBGV
Datum

do 12 februari 2015 13:30 tot 16:30

Locatie De Schakel, Nijkerk

Vorig jaar hebben veel melkveebedrijven al te maken gehad met een nieuwe verhouding van gras en snijmaïs, namelijk de 80:20 regeling. De correctiefactor van vijf procent is daarbij geschrapt. Verder is de gebruiksnorm van dierlijke mest van 250 naar 230 kg N gegaan voor bedrijven die in het oostelijk en zuidelijk zand liggen. Deze derogatiebedrijven mogen ook geen fosfaatkunstmest meer gebruiken. Per 2015 komen daar voor heel Nederland de lagere normen voor fosfaat bovenop en voor zuidelijk zand een extra korting van 20 procent van de N-norm op maïs.

Themamiddag 12 februari

De themamiddag vindt plaatsop donderdag 12 februari van 13.30 tot 16.30 uur in de Schakel in Nijkerk. Er zullen verschillende inleiders aanwezig zijn. Tijdens deze middag zal er speciale aandacht zijn voor het zoeken naar de juiste bemestingsadviezen voor snijmaïs. Met als doel snijmaïs te telen van voldoende kwaliteit en opbrengst bij lagere normen.

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma themamiddag: Goed(e) snijmaïs telen, een hele uitdaging

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze interessante themamiddag van het CBGV, stuur een mail naar livestockresearchsecrdiervoeding@wur.nl