Themamiddag Organische stof tot nadenken

Themadag

Themamiddag Organische stof tot nadenken

In het kader van de serie Wageningen Invites organiseert Wageningen Environmental Research (Alterra) de themamiddag 'Organische stof tot nadenken’ op vrijdag 4 november in Wageningen.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

vr 4 november 2016

Op deze middag gaan wij graag met u in discussie over verschillende dilemma’s in relatie tot organische stof in de bodem. Denk aan de vraag hoe en hoever we het organische stofgehalte omhoog kunnen brengen, of kunnen landbouwbodems een wezenlijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord? Welke praktische oplossingen zijn er voor het verhogen van organische stof en wat werkt er eigenlijk? En wat levert het verhogen van organische stof op voor het watervasthoudend vermogen van de bodem?

De toegang tot de themamiddag is gratis. Breng mogelijke geïnteresseerden gerust van deze middag op de hoogte. Op deze middag zullen sprekers aanwezig zijn van onder meer Wageningen Environmental Research (Alterra), CLM, Louis Bolk Instituut en STOWA.

Voor vragen over deze themamiddag kunt u contact opnemen met Peter Kuikman (Peter.Kuikman@wur.nl) of Mirjam Hack-ten Broeke (Mirjam.Hack@wur.nl) bij Wageningen Environmental Research (Alterra).

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Mirjam Hack-ten Broeke (Mirjam.Hack@wur.nl)