Themadag

Themamiddag ‘Samenwerking bij gebiedsopgaven loont’

Samenwerking bij gebiedsopgaven heeft een duidelijke meerwaarde. De kennisnetwerken Water ontmoet Water (WOW) en Deltaprofessionals organiseren samen met Dienst Landelijk Gebied (DLG) hierover 28 oktober a.s. een themamiddag. Sprekers van onder andere LEI en Alterra zullen ingaan op de resultaten van recent onderzoek. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt ingehaakt op de ervaringen van deelnemers.

Organisator Water ontmoet Water (WOW) en Deltaprofessionals organiseren samen met Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Datum

di 28 oktober 2014 12:00 tot 17:00

Locatie Hurwenen (nabij Zaltbommel)
Veel beleidsopgaven hebben vaak samen hun uitwerking op één gebied. In de praktijk lopen beleidscycli door elkaar. Afstemming tussen overheden (rijk, provincie, gemeente of waterschap) is niet vanzelfsprekend. Dit leidt vaak tot lange procedures, inefficiënt gebruik van tijd en middelen en onbegrip bij bewoners en belanghebbenden.

Meer met minder

LEI en Alterra deden elk onderzoek naar de meerwaarde van een aanpak die is gericht op het combineren van opgaven . Volgens het LEI kan een integrale aanpak in veel gevallen leiden tot een besparing van 2 tot 30% op de totale kosten.
Samenwerking en combinatie van beleidsopgaven én budgetten levert in veel gevallen dus kostenbesparing en maatschappelijke meerwaarde op. Maar hoe realiseer je dat? En wat vraagt dit van betrokken overheden én marktpartijen?

Vincent Linderhof en Tim van Hattum van respectievelijk LEI en Alterra belichten op de themamiddag de resultaten uit recent onderzoek. Lilian Hermens van DLG zal ingaan op de combinatie van gebiedsopgaven langs de Waal. Tijdens de discussie koppelen we dit aan de praktijk en de eigen ervaringen van deelnemers.  

De deelnemers aan de studiemiddag brengen ook een bezoek aan een uitvoeringsproject van DLG, in de Hurwenense uiterwaarden. In dit project zijn water- en natuuropgaven gecombineerd en is gewerkt met meerdere opdrachtgevers. Na de excursie is er tijd voor uitwisseling en netwerken tijdens een afsluitende borrel.