Promotie

Times are changing: Implications of climatechange for the occurrence and predictability of tipping points

Samenvatting:

Complexe systemen in de natuur en het klimaat kunnen een kantelpunt hebben, waarna ze heel abrupt veranderen. Voorbeelden van zulke systemen zijn meertjes, koraal, maar ook bijvoorbeeld de Amazone. Zulke abrupte veranderingen kunnen ernstige gevolgen hebben omdat het moeilijk is om weer terug te gaan naar hoe het was. De voorspelling is dat door klimaatverandering het aantal abrupte transities gaat toenemen, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe veranderingen in het klimaat deze systemen nou precies be├»nvloeden. Uit mijn onderzoek kwam dat de snelheid waarmee het klimaat verandert en de structurele veranderingen in klimaatvariabiliteit inderdaad voor een toename in transities zorgen, maar dat het ook moeilijk wordt om te bepalen hoe ver een systeem van een kantelpunt vandaan is.  De precieze invloed van klimaatverandering is echter systeem-specifiek, waardoor de focus moet komen te liggen op het detecteren en omkeren van kritische transities voor specifieke systemen, in de plaats van het ontwikkelen van generieke regels.