Promotie

Towards breeding thrips-resistant varieties in Capsicum

Samenvatting

Tripsen zijn kleine insecten die grote problemen veroorzaken in de teelt van Capsicum (paprika en peper). Telers gebruiken beschermende maatregelen zoals biologische en chemische bestrijdingsmiddelen, maar deze middelen kunnen de groei van de tripspopulatie slechts gedeeltelijk inperken, door de snelle voortplanting, de korte levenscyclus en het verschuilgedrag van tripsen, en doordat tripsen ongevoeligheid voor pesticiden kunnen ontwikkelen. Daarom zijn telers gebaat bij de ontwikkeling van tripsresistente rassen. In eerdere onderzoeken zijn Capsicum-accessies gevonden die resistent zijn tegen tripsen. Het doel in deze thesis is om het resistentiemechanisme uit accessie CGN16975 verder te karakteriseren, en te onderzoeken of het kan worden gebruikt om trips-resistente rassen te ontwikkelen. Het gen of de genen op chromosoom 6 die bijdragen aan trips-resistentie zijn fijngekarteerd en een multidisciplinaire aanpak is gebruikt om kandidaatgenen te selecteren. Daarnaast is de rol van metabolieten in dit trips-resistentiemechanisme onderzocht. Het werk beschreven in dit proefschrift draagt bij aan de bescherming van paprika en peper tegen tripsen, en laat zien dat het resistentiemechanisme uit CGN16975 kan worden gebruikt in de veredeling van tripsresistente Capsicum-rassen.