Towards ecological intensification: The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed production

Promotie

Towards ecological intensification: The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed production

Promovendus T (Thijs) Fijen
Copromotor prof.dr. D (David) Kleijn
dr. J (Jasper) van Ruijven
dr. JA (Jeroen) Scheper
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

wo 28 augustus 2019 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Het belang van wilde bestuivers ten opzichte van het reguliere agrarisch beheer wordt onderschat, laat promotieonderzoek van Thijs Fijen aan de Wageningen Universiteit zien. Onderzoek in commerciƫle preizaad-productievelden toont namelijk aan dat wilde bestuivers minstens even veel bijdragen aan de opbrengst van prei als de vitaliteit van de planten. De voor bestuiving bijgeplaatste honingbijen voegen daarentegen weinig toe aan gewasopbrengst. Een experimentele studie bevestigde deze bevindingen: een 50% reductie van aantallen wilde bestuivers leidt tot veel grotere opbrengstverliezen dan eenzelfde reductie in bemesting of irrigatie. Opvallend genoeg zorgde een 50% vermindering van bemesting voor even hoge of hogere opbrengsten. Deze resultaten bieden mogelijk een verklaring voor de internationale trend dat de opbrengsten van insect-bestoven gewassen veel minder hard stijgen dan die van wind-bestoven gewassen. Het onderzoek van Fijen laat zien dat zowel gewasbestuiving als biodiversiteit van bestuivers in agrarische landschappen te bevorderen is door bescherming van natuurlijke leefgebieden zoals bloemrijke wegbermen en natuurgebieden.