Trainingsprogramma

Training Dialoog

Het Wageningen Centrum voor Dialoog (WCVD) biedt een training dialoog aan om de kwaliteit van gesprekken in complexe maatschappelijke contexten te verbeteren. De eerstvolgende training vindt dit jaar plaats op 22 september in Ede.

Organisator Strategic Communication
Datum

vr 22 september 2017 09:30 tot 17:00

Locatie Akoesticum

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen voor wie het voeren van moeilijke gesprekken met andersdenkenden een belangrijk onderdeel vormt van hun werk. Dat kunnen communicatieprofessionals zijn, maar bijvoorbeeld ook beleidsmakers, politici, wetenschappers of artsen.
Mensen die de training hebben gevolgd zijn in staat om

  • knelpunten in interactie te signaleren en te begrijpen;
  • patronen te herkennen die ten grondslag liggen aan knelpunten in interactie;
  • enkele basisprincipes toe te passen die helpen de interactie effectiever te laten verlopen.

Opbouw

De training is opgebouwd rondom drie aandachtspunten die in interactie een rol spelen en de aard en het verloop van gesprekken in belangrijke mate beïnvloeden: selectief waarnemen, waarderen van kennis en omgaan met emoties.

De deelnemers zullen zich inzichten eigen maken op basis van de volgende activiteiten.

  • Observeren van communicatiegedrag
  • Analyseren van dit gedrag vanuit theoretische principes
  • Uitproberen van constructieve communicatie strategieën

Programma training

In de ochtend zullen we aan de hand van een aantal theoretische noties opnames van een aantal real-life gesprekken bekijken. We gaan op zoek naar patronen die de aard en het verloop van het gesprek beïnvloeden. Zo komen we tot een aantal kernprincipes voor het voeren van een goed gesprek.

In de middag gaan de deelnemers zelf aan de slag. Gewapend met de inzichten die in de ochtend zijn opgedaan gaan de deelnemers ingewikkelde gesprekssituaties oefenen met speciaal daartoe opgeleide acteurs. Steeds gaat het erom wat er gebeurt in de interactie tussen gesprekspartners: wat ging goed, waar ging het minder, wat kan anders en hoe pak je dat aan?

We sluiten de dag sluiten af met een gezellige borrel.

Programma 22 september
09:30 Inloop
10:00 Welkom
10:30 Module Selectief waarnemen
11:15 Pauze
11:30 Module Waarderen van kennis
12:15 Module Omgaan met emoties
13:00 Lunch
13:30 Intermezzo
14:00 Trainen met acteurs (deel 1)
15:30 Pauze
15:45 Trainen met acteurs (deel 2)
16:45 Samenvatting en conclusie
17:00 Borrel en napraten

Terugkomdag

De terugkomdag (27 oktober van 14.00-17.00 uur) vindt plaats in De Leeuwenborch van Wageningen University & Research. Tijdens de terugkomdag evalueren wij hoe de deelnemers het geleerde in de praktijk hebben gebracht. Wij vragen de deelnemers een opname uit een gesprek mee te nemen, dat zij hebben gevoerd en dat minder goed verliep dan de bedoeling was. Aan de hand van de basisprincipes voor het voeren van een dialoog gaan we deze gespreksfragmenten met zijn allen onderzoeken. Zo worden de inzichten uit de eerste trainingsdag in verschillende contexten nogmaals toegepast en geconsolideerd.

Inschrijven

De eerstvolgende training waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven, vindt dit jaar plaats op 22 september (terugkomdag 27 oktober) in het Akoesticum in Ede.
Meld u hier aan voor de training op 22 september.