Uitnodiging Brainstormsessie Green Challenges

Activiteit

Uitnodiging Brainstormsessie Green Challenges

De glastuinbouwsector heeft de ambitie de meest duurzame tuinbouwsector ter wereld te worden. Een van de grootste uitdagingen (Green Challenges) hierbij is te komen tot een geïntegreerde aanpak van zowel onder- als bovengrondse ziekten en plagen. Het met elkaar bedenken van potentiële systeemsprongen is daarbij een belangrijke eerste stap. Om die reden organiseren Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland een brainstormsessie Green Challenges voor de geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw.

Organisator
Datum

do 21 januari 2016 13:30 tot 20:00

Locatie Koppert BV: Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs

Ter inspiratie gaan spraakmakende inleiders in op:

De sessie richt zich op het bedenken en benoemen van de meest perspectiefvolle stappen om te komen tot een duurzame productie van glasgroenten, snijbloemen en potplanten. Op basis van de bijeenkomst wordt een selectie gemaakt van de systeemsprongen die in de PPS Green Challenges in samenwerking met bedrijfsleven verder worden uitgewerkt. In deze PPS werken overheid, onderzoek en bedrijfsleven samen.

Programma
13.30 uur Ontvangst
13.45 uur Key-note sprekers:
Voedselveiligheid en Integriteit; de klant is koning door Leon Mol, Senior Manager Product Integrity bij Ahold
Slim gebruikmaken van de microbiële vriendjes van de plant door Piet Boonekamp, Artemis
Vergroening Gewasbescherming door Hinse Boonstra, Nefyto
Tunnelvisies en systeemsprongen in de landbouw door Hans Schier, Laventana
15.00 uur Pauze
15.30 uur 1e ronde brainstormsessie
16.30 uur 2e ronde brainstormsessie
17.30 uur Borrel en buffet
19.00 uur Prioritering systeemsprongen
20.00 uur Afsluiting