Workshop

Uitnodiging voor Kennissessie: Analyse kengetallen en toepassing

Zeugen zijn topsporters! Het is belangrijk om ze goed te verzorgen en bij te sturen als de zeug daar om vraagt. Data verzamelen helpt daarbij. Alleen als je de gewichtsontwikkeling van zeugen kent, kun je tijdig bijsturen en de resultaten verbeteren.

Organisator Varkens.nl in samenwerking met VIC Sterksel
Datum

ma 12 december 2016 tot di 13 december 2016 16:00

Locatie 12 december: Saasveld; 13 december: Sterksel

Tijdens de kennissessies gaan we in op de selectie van de zeugen: Waar kijk je naar? Welke informatie heb je nodig? Hoe verzamel je deze informatie en welke kerngetallen horen daar bij?

Wegen van zeugen is een van de parameters die je kunnen helpen bij de selectie van zeugen. Het gaat dan niet om vaststellen van gemiddelden, maar juist om het in beeld brengen van de afwijkingen daarvan. Daarbij is het van belang voor je eigen bedrijf te weten wat de bandbreedte is, hoe deze ontstaat en hoe je daarop kunt sturen.
Van experts en ervaringsdeskundigen leer je over de meerwaarde van het wegen van zeugen. Wat zeggen deze getallen? En hoe maak je combinaties met andere kengetallen? Daarnaast gaan we in op de praktische inpassing binnen het bedrijf. We laten de werking van verschillende weegsystemen zien. Met elkaar praten we over het juiste moment van wegen en hoe je dit in kunt passen in je dagelijkse bedrijfsvoering.

Programma
15:45 uur Ontvangst
16:00 uur Opening door Linda Janssen
16:05 uur Hoe selecteren we zeugen? door Linda Janssen
16:20 uur Registreren en analyseren van cijfers door Marc Cox (AgriSyst)
16:50 uur Meerwaarde van zeugen wegen door Marc Cox (AgriSyst) en Nienke Dirx (WUR)
17:20 uur Vragen en discussie
18:00 uur Eten
18:50 uur Weegsystemen en gebruikerservaringen door Arno Brandenburg (Nedap)
19:15 uur Eerste ronde workshops
20:05 uur Tweede ronde workshops
20:50 uur Afronding en evaluatie door Linda Janssen
21:00 uur Afsluiting

Workshop Wegen in de praktijk
In gesprek met ervaringsdeskundige collega’s over het wegen
van zeugen in de praktijk.

Workshop Bouwstenen voor een fitheidsscore

Interactieve discussie met Nienke Dirx (WUR) over selectie van zeugen
en tools die daarvoor beschikbaar en nodig zijn.

Locatie

Maandag 12 december; 16:00 - 21:00 uur
Familie Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld

Dinsdag 13 december; 16:00 - 21:00 uur
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Aanmelden

Deze bijeenkomst is uitsluitend voor varkenshouders en medewerkers. Daarnaast zijn er enkele plekken voor studenten en erfbetreders. Aanmelden kan tot een week voor aanvang van de desbetreffende bijeenkomst via het aanmeldformulier op www.varkensnet.nl.
De kosten voor varkenshouders bedragen €50 per persoon. KPV-leden en studenten betalen €25 en erfbetreders €135. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd na de bijeenkomst.