Promotie

Understanding social sustainability of capture fisheries

De interesse van consumenten in sociale duurzaamheid is toegenomen, maar er is weinig bekend over de sociale duurzaamheid van vis. Ons doel was om inzicht te krijgen in de sociale duurzaamheid van de visserij in de noordoost Atlantische oceaan. Hiervoor hebben wij een raamwerk ontwikkeld dat bestaat uit het identificeren van thema’s en het ontwikkelen van indicatoren voor deze thema’s. Er spelen diverse thema’s, zoals de veiligheid van werknemers, lokale werkgelegenheid en viswelzijn in de visserij. De meningen over het belang van deze thema’s verschillen echter sterk. Zo vinden consumenten viswelzijn het belangrijkste thema terwijl visserijbedrijven de veiligheid van werknemers het belangrijkst vinden en het belang van viswelzijn (nog) niet inzien. Indicatoren laten zien dat er waarschijnlijk meer te verbeteren is met betrekking tot viswelzijn dan met betrekking tot de veiligheid van werknemers. Visserijbedrijven kunnen hun goede prestatie voor thema’s zoals de veiligheid van werknemers gebruiken voor productdifferentiatie. Daarnaast zouden ze aandacht moeten besteden aan hun prestatie voor viswelzijn,  aangezien consumenten veel belang hechten aan dit thema.