Promotie

Variabiliteit en onzekerheid in risicobeoordeling van nanodeeltjes

Promotor prof.dr. CJF (Cajo) ter Braak
Copromotor dr. H (Hilko) van der Voet
Organisatie Wageningen University, Biometris
Datum

do 7 juli 2016 08:30 tot 10:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Nanotechnologie is een betrekkelijk nieuw, maar snelgroeiend gebied. Door de mens gemaakte nanodeeltjes bieden veel interessante technologische en economische mogelijkheden. Inzicht in de risico’s van nanotechnologie en het gebruik van nanodeeltjes is een essentiële voorwaarde voor het bepalen van de gebruikersveiligheid en daarmee de maatschappelijke aanvaarding van nanotechnologie. Risicobeoordeling van nanodeeltjes wordt belemmerd door gebrek aan kennis over nanodeeltjes. Dit gebrek aan kennis geeft onzekerheid in de risicobeoordeling. Naast de grote onzekerheid is er een tweede vorm van variatie aanwezig bij de risicobeoordeling, namelijk variabiliteit. Variabiliteit is de van nature aanwezige variatie in alle natuurlijke processen en levende organismen. In dit proefschrift lever ik een bijdrage aan de methodologie die nodig is om potentiële risico’s van nanodeeltjes voor mens en milieu te begrijpen, gegeven deze onzekerheid en variabiliteit. Met de probabilistische methoden die in dit proefschrift ontwikkeld zijn, is het mogelijk om de belangrijkste bronnen van onzekerheid te identificeren. Op basis van deze identificatie kan onderzoek beter worden gericht op de gebieden die dat het meest nodig hebben, waardoor grote vooruitgang gemaakt kan worden in het reduceren van de onzekerheid die momenteel de risicobeoordeling van nanodeeltjes belemmert.