staartenonderzoek

Activiteit

Varkenssector presenteert eerste resultaten staartenonderzoek

De stuurgroep staarten presenteert op woensdag 2 maart, op de LIV in Venray, de eerste bevindingen van de Verklaring van Dalfsen. De Verklaring van Dalfsen werd in 2013 ondertekend door Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), LTO Varkenshouderij, Dierenbescherming, Coppens diervoeding, Topigs Norsvin, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Vion Food Group, het Departement Dierwetenschappen en Livestock Research van Wageningen UR, en het Ministerie van Economische Zaken.

Organisator LIV Venray
Datum

wo 2 maart 2016

Locatie LIV Venray

De Verklaring van Dalfsen beschrijft een route naar het stapsgewijs minder kort couperen van de biggenstaart en mogelijk op lange termijn helemaal stoppen met couperen, mits dit verantwoord mogelijk is in bestaande stallen. Varkenshouders en media zijn van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen en mee te doen in de discussie.

Het programma staat onder leiding van dagvoorzitter Theo Duteweerd (Manager VIC Sterksel):

13.00 uur: Opening en inleiding door Ingrid Jansen, voorzitter POV

13.15 uur: Presentatie onderzoeksresultaten door onderzoeker Marion Kluivers, Wageningen UR Livestock Research

14.00 uur: Discussie

14.30 uur: Afsluiting

Achtergrondinformatie

Er is veel wetenschappelijke kennis over staartbijten en het houden van varkens met lange(re) staarten beschikbaar. Zo weten we bijvoorbeeld dat staartbijten in alle typen houderijen voorkomt; van intensief tot biologisch. Het ontbreekt tot nu toe echter aan praktische handvatten om in de praktijk succesvol over te gaan naar stapsgewijs minder kort couperen, of volledig stoppen met couperen. Om de doelstelling van de Verklaring van Dalfsen te realiseren is een routeplan opgesteld dat is gestart met een demonstratieproject op VIC Sterksel, het ontwikkelen van een vangnet waarmee staartbijtproblemen gestopt kunnen worden en het starten van netwerken om in de praktijk met de problematiek aan de slag te gaan. Het project demonstreert de leerervaringen, succesfactoren, knelpunten en mogelijkheden om varkens met intacte staarten te houden in bestaande stallen. Marion Kluivers zal de resultaten van het demonstratieproject presenteren.

In de uitvoering van de Verklaring van Dalfsen is een nauwe samenwerking ontstaan tussen Duitsland, Denemarken en Nederland. Internationale afstemming is van belang in verband met de handel van varkens en de toekomstige marktvraag naar dieren met juist wel of niet gecoupeerde staart.