Symposium

Veilig voedsel: gemiste kansen of mission impossible?

Zal het ons lukken 100% veilig voedsel te produceren? Blijven pathogenen ons te slim af, en verzinnen ze constant trucjes om vooral zelf te overleven? Of laten wij kansen liggen door onvoldoende hygiëne? Diverse sprekers lichten het thema toe vanuit hun eigen vakgebied.

Organisator FIMM
Datum

do 3 april 2014 10:00 tot 15:30

Locatie Hof van Wageningen te Wageningen

Ook maken we deze keer een uitstapje buiten de levensmiddelenwereld. Ciska Schets geeft een lezing over knabbelende visjes aan je voeten: hoe veilig is dat?


Programma donderdag 3 april 2014
09.30 - 10.00 Ontvangst, koffie en thee
10.00 - 10.10 Welkom en inleiding Dr. Rijkelt Beumer (Wageningen Universiteit / FiMM)
10.10 - 10.40 Pathogenen aanpak in de pluimveesector Dr. ing. Rob de Jonge (Senior levensmiddelenmicrobioloog, RIVM)
10.40 - 11.10 Sources of norovirus in fresh produce chains Katharina Verhaelen (PhD candidate, RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding (Clb) & Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS))
11.10 - 11.40 Koffie en thee
11.40 - 12.10 Gezondheidsrisico's van garra-rufabaden Dr. ing. Ciska Schets (Wetenschappelijk medewerker, RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Clb))
12.10 - 12.50 Efficiënte reiniging en desinfectie in levensmiddelenbedrijven Dr. ir. Koen de Reu (Groepsleider Microbiologische voedselveiligheid, ILVO - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)
12.50 - 13.55 Lunch
13.55 - 14.25 Overdracht van Norovirussen via handen en het effect van handenwassen Wilma Hazeleger (Levensmiddelenmicrobioloog, Laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen Universiteit)
14.25 - 14.55 De zoektocht naar contaminerende micro-organismen in een productie-omgeving: een case studie van psychrotrofe melkzuurbacteriën Prof. Frank Devlieghere (Hoogleraar, Laboratorium voor levensmiddelenmicrobiologie en -conservering, Universiteit Gent - Food2Know)
14.55 - 15.15 Afsluiting Rijkelt Beumer (Wageningen Universiteit / FiMM)
Vanaf 15.15 Koffie, thee en borrel.