Themadag

Velddag Vredepeel met bodem en bemesting als rode draad

Bodemkwaliteit, grondbewerking, kalibemesting, kwaliteit compost, bemesting in aardappel, afstelling kunstmeststrooier, nieuwe gewassen, suikerbieten rassen. Dat zijn onder andere onderwerpen, die op de Velddag van 10 juli in Vredepeel aan de orde komen. Door proefvelden, demonstraties en workshops te bezoeken en de toelichting van deskundigen bij te wonen krijgen bezoekers informatie over de diverse thema’s.

Organisator
Datum

do 10 juli 2014 13:00 tot 17:00

Locatie Open teelten Vredepeel

PPO Vredepeel organiseert dit jaar een Velddag met onderwerpen, waarmee de akkerbouwer en vollegrondsgroenteteler in de dagelijkse bedrijfsvoering zijn/haar voordeel kan doen. Bodem en bemesting gerelateerde onderwerpen zullen als rode draad door de dag lopen om met het in aantocht zijnde Vijfde Actieprogramma nitraat weer wat meer handvatten te hebben voor een optimale bemesting binnen de randvoorwaarden, die gelden voor de zandgronden in Zuidoost-Nederland.
Diverse proeven en demonstraties zijn dit jaar weer aangelegd op de locatie. Speciaal voor deze Velddag zullen ook enkele demonstraties worden uitgevoerd.

Programma
13.00 uur Praktijkdag open
13.30 – 16.30 uur Geleide rondgang in groepen langs diverse onderwerpen
17.00 uur Sluiting

De toelichting zal verzorgd worden door onderzoekers van PPO en vertegenwoordigers van bedrijven, die een demo of proef op locatie hebben aangelegd.

Onderwerpen

  • Bodemkwaliteit op zand - bemestingsmaatregelen
  • Bodemkwaltieit op zand - rijenbemesting
  • Kalium met magnesium vermindert droogtestress
  • Organische stof - product, kwaliteit en plek in het bemestingsplan
  • Bemesting in aardappel en maïs; nieuwe strategieën en producten
  • Rassendemonstratie suikerbieten          
  • Demonstratie afstelling kunstmeststrooier ‘Kunstmest op de korrel’

Uitnodiging Velddag Vredepeel 10 juli 2014