Bonding by doing. The dynamics of self-organizing groups of citizens taking charge of their living environment

Promotie

Verbinding door te doen: De dynamiek van zelforganiserende groepen burgers die initiatief nemen en actief worden in hun leefomgeving

Promovendus dr. RI (Rosalie) van Dam
Promotor prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer
Copromotor prof. dr AN van der Zande
Organisatie Wageningen University, Wageningen Environmental Research
Datum

wo 14 september 2016 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Het proefschrift gaat over mensen die hun idealen volgen en initiatief nemen en actief worden in hun leefomgeving. Het onderzoek richt zich op burgerinitiatieven en zelforganiserende gemeenschappen, die beide gezien worden als groepen mensen die zichzelf organiseren, actie ondernemen in het publieke domein, publieke waarde(n) creƫren en hun sociale, culturele en groene leefomgeving organiseren en beheren. De actualiteit van zelforganiserende burgers vormt de aanleiding om hun praktijk te onderzoeken: de redenen van mensen om zich in te zetten, de betekenis die zij toekennen aan een bepaalde plek en de betekenis van mensen voor die plek, de activiteiten en strategieƫn, de (informele) organisatie, hoe initiatieven zich ontwikkelen en de relaties die zij aangaan. Behalve dat onderzocht is hoe burgerinitiatieven en zelforganiserende gemeenschappen zich ontwikkelen en hun doelen bewerkstelligen, is gekeken naar de implicaties voor governance processen en de rol en benadering van burgers en overheidsorganisaties in deze processen.