Presentatie

Vernauwing van het bereik van de nationale broeikasgasemissiereducties nodig om het klimaat te stabiliseren

Eindcolloquium van Zijing Cao.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

di 10 maart 2015 11:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 1