Presentatie

Vernauwing van het bereik van de nationale broeikasgasemissiereducties nodig om het klimaat te stabiliseren

Eindcolloquium van Zijing Cao.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

di 10 maart 2015 11:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB Wageningen
0317 48 17 00
Zaal/kamer 1