Presentatie

Vernauwing van het bereik van nationale broeikasgasemissiereducties die nodig zijn om het klimaat te stabiliseren

Startcolloquium van Zijing Cao.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 15 oktober 2014 14:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Zaal/kamer 1