Themadag

Voedergewassen na 2014

De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw organiseert een themamiddag met de centrale vraag: Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs? De dag vindt plaats op 3 juli op Recreatiepark Sevink Molen in Winterswijk en ook het praktijknetwerk 'Klaver 4' zal een bijdrage gaan leveren.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 3 juli 2014 09:45 tot 15:15

Er staan de melkveehouderij, maar ook de andere landbouwsectoren, de komende jaren grote veranderingen te wachten. De melkquotering wordt opgeheven, er komen in Nederland nieuwe voorwaarden voor de derogatie en in het kader van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) worden bedrijven geconfronteerd met vergroeningseisen. Op veel melkveebedrijven zal het aandeel grasland toenemen tot 80% van het areaal. Bieden deze nieuwe ontwikkelingen kansen of juist belemmeringen voor voedergewassen? Dat is de vraag waarop deze themadag ingaat en waarover we met u als deelnemer van gedachten willen wisselen.

Programma 3 juli
09:45 uur Inloop, registratie, koffie
10:15 uur Korte huishoudelijke vergadering van de NVWV voor leden. Ook alle andere aanwezigen zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De agenda en stukken voor deze ledenvergadering worden in juni naar alle NVWV-leden gestuurd.
10:45 uur Introductie van thema door dagvoorzitter: Frans Aarts, PRI, Wageningen
11:00 uur Recente ontwikkelingen in voedergewassen. Roel Vaes, Boerenbond, Leuven
11:30 uur Ervaringen van Praktijknetwerk ‘Klaver 4’ met gangbare vlinderbloemigen en alternatieve eiwitgewassen. Jaap Gielen, Countus, Emmeloord
11:50 uur Voedergewassen en de organische stofbalans (case study EU-project Cantogether). Marjoleine Hanegraaf, NMI, Wageningen
12:10 uur Bieden het nieuwe GLB en de derogatie kansen voor voedergewassen of werken ze juist remmend? Leo Tjoonk, Agrifirm, Apeldoorn
12:30 uur Lunchpauze
13:30 uur Discussie over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en kansen voor voedergewassen in Nederland en Vlaanderen
14:00 uur Korte toelichting op de GLB-pilot Winterswijk: Arie Schoemaker, WCL- Winterswijk
14:15 uur Bezoek aan demoveld met verschillende gewassen en randen aangelegd in kader van GLB-pilot o.l.v. Rob Geerts, PRI, Wageningen
15:15 uur Einde van themadag

Aanmelding voor deze dag

In verband met de catering en andere voorbereidingen verzoeken wij u om via de email, uiterlijk op 25 juni 2014 door te geven aan hein.korevaar@wur.nl (met vermelding van naam, organisatie en adres) of u aanwezig zult zijn en gebruik wilt maken van de lunch. Zo nodig daarbij ook dieetwensen doorgeven.

De kosten voor deze dag bedragen voor leden van de NVWV € 15,00 en voor niet-leden

€ 30,00. Graag dit bedrag gepast ter plekke contant betalen.

Mocht u, na aanmelding, onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, geef dit uiterlijk daags van te voren aan mij door. Meldt u zich niet tijdig af, dan brengen we u alsnog bovengenoemd bedrag in rekening omdat ook de NVWV de kosten voor de catering doorberekend krijgen.

Voor meer informatie: Bart van der Hoog (b.van.der.hoog@ppp-agro.nl)