Activiteit

Voedsel en voedselzekerheid in Afrika

Het Sustainable Development Goals Café, kortweg het #SDGCafé, is een onafhankelijk en informeel netwerk van allen die zich inzetten voor de werelddoelen, zowel in Nederland als internationaal. We verbinden diverse groepen, delen actuele kennis, we zijn netwerk en werkplaats, entameren onderzoek, agenderen, werken samen aan partnerschappen, want alleen samen kunnen we de doelen bereiken.

Organisator SDFCafé, WUR, Rijksoverheid, Haagse Hogeschool
Datum

do 9 januari 2020 15:00 tot 18:00

Locatie De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag
Zaal/kamer Ovaal 3.37

Deelnemers zijn onder andere ondernemers, NGO's, kennisinstellingen, overheden en particulieren. We zetten steeds een actueel thema centraal en organiseren het café dan met een "partner". Een keynote, pitches, dialoog en een biertje zijn vaste prik bij het #SDGCafé. 

Thema: Voedsel en voedselzekerheid in Afrika

Werkgelegenheid in Afrika is nu - en dat zal ook in de komende tijd zo blijven - voornamelijk te vinden in de landbouw. Het scheppen van werkgelegenheid draagt bij aan armoedebestrijding. De sterke groei van de bevolking, in combinatie met urbanisatie -  de trek naar de grote steden - zal de vraag naar landbouwproducten doen toenemen en de ontwikkeling van het platteland in de hand kunnen werken. Grotere en betere landbouwproductie draagt bij aan voedselzekerheid.

Om voedselzekerheid en duurzame landbouw, inclusieve economische groei en werkgelegenheid te bewerkstelligen moet aan verschillende aspecten aandacht worden besteed, zoals ondernemerschap, onderwijs, stabiel macro-economisch beleid, rechtszekerheid, infrastructuur, buitenlandse investeringen, waarde toevoegen aan primaire producten en eerlijke internationale handel. Lees voor meer informatie de position paper

Programma

14:45 uur: Inloop bij De Haagse Hogeschool.

15:00 uur

  • Start van het #SDGCafé. Kennismaking met elkaar, deelnemers aan het café.
  • Toelichting op het thema voedsel, voedselzekerheid door Jos Walenkamp.
  • Keynote speech door Professor Ruerd Ruben van de WUR.Ruerd Ruben is Professor and Coordinator of the research programs on food security, value chains and impact assessment at Wageningen Economic Research, the Netherlands. His research concerns the prospects for smallholder participation in tropical food value chains, the effectiveness of rural cooperative organizations and the impact of fair trade certification in value chains.
  • Pitches over het thema voedsel, voedselzekerheid in Afrika. De pitches zijn ongeveer drie minuten lang en bevatten: het plan, hoe ver ben je daar mee, welke instituties en andere instellingen heb je nodig voor je plannen? Bijvoorbeeld Global Compact, RVO of NGO's. Wat heb je zelf te bieden aan andere deelnemers?
  • Feedback op de pitchers.
  • Dialoog en discussie met de café gangers.
  • Formulering van adviezen aan elkaar, het café, de WUR en Buitenlandse Zaken.

17:00 uur: Voorbereiden van de vervolgstappen tijdens de netwerkborrel, waarbij pitchers en inleiders geïnteresseerden om zich heen verzamelen om vervolgstappen te verkennen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een verslag van de bijeenkomst.