Promotie

Volatile fatty acids and methane production from protein

Promovendus Thu Hang TH (Thu Hang) Duong MSc
Promotor Grietje prof.dr.ir. G (Grietje) Zeeman
Copromotor dr.ir. BG (Hardy) Temmink
Copromotor dr ir MHA Eekert
Organisatie Wageningen University, Environmental Technology
Datum

do 14 oktober 2021 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362