Activiteit

WIAS Seminar: 'Eco-engineering for coastal resilience'

Maandag 1 juli vindt een WIAS seminar plaats over het gebruik van natuurlijke habitats voor kustverdediging en –beheer. De benadering staat bekend als "Building with Nature" en dit vindt wereldwijd navolging. Het seminar wordt gehouden ter gelegenheid van de promotie van Shah Chowdhury (13.30 uur), die heeft onderzocht in hoeverre het gebruik van oesterriffen bijdraagt aan kustverdediging, natuurwaarden en een meer veerkrachtige kust. Het onderzoek is uitgevoerd op een eiland in het zuidoosten van Bangladesh, waar klimaatverandering al heeft geleid tot kusterosie en klimaatvluchtelingen.

Tijdens het seminar wordt ingegaan op wat het gebruik van eco-engineers zoals oesterriffen heeft opgeleverd voor kustbeheer, en hoe dit verder kan worden ontwikkeld. Bouwen met de natuur is een nieuwe manier om kustveiligheid, natuurwaarden en gebruiksvormen zoals visserij en aquacultuur te combineren; dit is de basis voor een veerkrachtig kustbeheer. Aan de hand van voorbeelden in de USA (Prof dr Loren Coen) en AziĆ« (Prof dr Shahadat Hossain) zal worden nagegaan wat de ervaringen zijn met oesterriffen, en welke uitdagingen de klimaatproblematiek oplevert. Mogelijkheden en beperkingen van eco-engineering worden bediscussieerd (Prof dr Tom Ysebaert en Mr Shah Chowdhury), en de voorwaarden waaronder eco-engineering succesvol kan worden toegepast (Prof dr Jaap van der Meer).

De plenaire discussie wordt geleid door Prof dr Peter Herman. Het programma is hieronder te downloaden.

Meer informatie en registratie via office.afi@wur.nl