Presentatie

WURtalks: Kringlooplandbouw. Goed idee!?

Kringlooplandbouw, hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig?

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 1 november 2018 19:45 tot 22:00

Locatie De bblthk, Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen

Denk en praat mee en meld je gratis aan.

Tijdens de Mansholtlezing heeft WUR al diverse ideeën geopperd. Professor Imke de Boer (Dierlijke Productiesystemen) en professor Martin van Ittersum (Plantaardige Productiesystemen) leverden hiervoor de wetenschappelijke input. Professor de Boer vat het geheel in het Nederlands samen in deze WURtalks.