Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Den Haag/Rotterdam, Singelpark Leiden, donderdag 18 juni 2015

KLV Wageningen Alumni Network en Wageningen University organiseren in samenwerking met de Wageningen Alumnikring regio Den Haag/Rotterdam twee maal per jaar alumnibijeenkomsten. De voorjaarsbijeenkomst van regiokring Den Haag/Rotterdam op 18 Juni werd gehouden bij de Gemeente Leiden in het Tweelinghuis. Het Singelpark Leiden stond centraal op deze bijeenkomst.

Organisator Wageningen University
Datum

do 18 juni 2015 17:30

Locatie Gemeente Leiden, Tweelinghuis, Tweelingstraat 4, Leiden

Rondleiding

Voorafgaand aan de alumnibijeenkomst konden geïntresseerden een wandeling langs het in ontwikkeling zijnde Singelpark maken onder leiding van Marcel Belt, beleidsadviseur van de gemeente Leiden. Aansluitend vond de alumnibijeenkomst in het Tweelinghuis plaats. 

Bijeenkomst

Dit park, zoals de naam al doet vermoeden, zal in de komende jaren gefaseerd worden gevormd langs de oude vestigingsmuren van Leiden. In samenwerking met landschapsarchitectuurbureau LOLA, de gemeente Leiden en omwonende is een beeldkwaliteitsplan gevormd waarin te zien is dat het Singelpark wordt ingedeeld in zeven singelgebieden met elk zijn eigen thema en uitstraling geïnspireerd door de locatie.

Afsluitend presenteerde Assistant professor Paul A. Roncken zijn visie op landschapsarchitectuur, waar “Landscape machine”, afgekort LaMa impliceert dat naast uitstraling ook de functie, oftewel de machine, van een landschap ontworpen moet zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van natuurgebied en viskweek. De kritische vraag voor de plannen van het Singelpark luidde: Welke LaMa functie heeft het Singelpark? Waarbij alumni een duidelijk mening liet ventileren: recreatie en maatschappelijk functie voor burgers en bezoekers van Leiden.

Sprekers

“Het Singelpark: samen op weg naar het langste, mooiste en spannendste stadspark” door drie sprekers van de gemeente Leiden:

  • Ronald Gerritsen, alumnus Wageningen University planologie, Directeur beheer, gemeente Leiden
  • Marcel Belt, bioloog en bestuurskundige (universiteit Leiden), Beleidsadviseur Water, groen en openbare ruimte, gemeente Leiden
  • Ernest Pelders, alumnus Wageningen University, Landschapsarchitectuur Projectmanager deelprojecten Singelpark, gemeente Leiden

Peter Veenstra, één van de drie oprichters van Lola Landscape Architects, zal het beeldkwaliteitsplan van het Singelpark toelichten. Hoe is het tot stand gekomen, wat is de achterliggende filosofie, en hoe gaat het verder uitgewerkt worden.

Paul A. Roncken, assistant professor, aesthetics and design education and research, Wageningen University “Ontwerp en onderzoek binnen de landschapsarchitectuur en daarbuiten…” met aansluitend een discussie over “De toekomst van het Singelpark”.