Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Noord, donderdag 26 mei 2016

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Noord twee keer per jaar alumnibijeenkomsten de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de officiële opening van de vernieuwde Dairy Campus in Friesland die op 26, 27 en 28 mei plaats heeft. Wij nodigen u hierbij van harte uit voor de alumnibijeenkomst op donderdag 26 mei. ’s Middags is er een speciaal gezamenlijk programma voor zowel alumni van Van Hall Larenstein als van Wageningen University & Research, regio Noord. De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Han Swinkels.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 26 mei 2016

Locatie Dairy Campus

Verslag

We zijn te gast bij de Dairy Campus in Leeuwarden. We maken gebruik van de Open dagen, die DC heeft georganiseerd in verband met de opening van het complex.

Dairy Campus geeft mogelijkheid tot onderzoek doen naar de practische aspecten van de rundveehouderij zoals kunststof vloeren, waarmee het mogelijk is om de vaste mestdelen apart te houden van de urine, die door de kunststof vloeren heen vloeit.

Koeien worden in de toekomst individueel in de gaten gehouden bijvoorbeeld via een soort remote sensing, waarmee de hoeveelheid vet op de heupen wordt gemeten. Ook hun plaats wordt bepaald, zoals met elektronische plaatsbepaling, en daarmee hun welzijn.

Bij de Dairy Campus is dus de koe het onderwerp, in de breedste zin van het woord.

 

Het avondprogramma bestond uit voordrachten van drie sprekers in het wetenschapscafé. De sprekers waren Martin Scholten (management director Animal Sciences Group van de WUR), Wendy Zuidema - Haans  (directeur Food & Dairy  and Life Sciences & Technology  van VHL ) en Jouke de Vries (Dean of Campus Fryslân – RUG).

Martin Scholten ging met groot enthousiasme in op de kansen en mogelijkheden, die de Dairy Campus zal bieden. Zoals hij het uitdrukte:

Bij Dairy Campus heb je twee soorten productie: die van melk en die van kennis.

Volgens hem zal de vraag naar melkproducten mondiaal toenemen. Echter dat lukt niet met de huidige manier van melkproductie. We zullen in de toekomst gebruik maken van het feit, dat de koe een goede omzetter is van plantaardig materiaal (cellulose) naar eiwit. De koe zou in de toekomst dan ook kunnen worden gevoed met plantaardig afval, dit afval is dan een grondstof geworden. Ook de mest zal als grondstof worden beschouwd. Daarmee wordt een grote duurzaamheidsslag geslagen.

Melk is interessant omdat het dagelijks kan worden gewonnen en dicht bij de stad, hetzelfde geldt ook voor mest. Melk is bedervelijke waar, maar Nederland is goed in de verwerking ervan. De methaanproductie in de darmen van de koe is niet te voorkomen, echter wel te verminderen, door een juiste voeding.

Wendy Zuidema - Haans sprak als vertegenwoordiger van het onderwijs en toegepast onderzoek. Door de ketens in de zuivel heb je een zeer breed spectrum van afhankelijkheden, MBO-HBO-WO zijn eveneens afhankelijk van elkaar, en versterken elkaar als het tot een degelijke samenwerking komt. Het is nu mogelijk om van MBO, via HBO naar WO door te stromen. Bij VHL wordt ook toegepast onderzoek gedaan samen met lectoren bij o.a. Dairy Campus en het Food Application Center of Technology (FACT) in Leeuwarden.

Jouke de Vries ging in op de slag om de (melk)consument. Die is alleen te winnen door studies van behoeften van mensen en daarop de melkproducten afstemmen met componenten die voldoen aan de verschillende behoeften van mensen. Dat kan alleen bereikt worden door nauwe samenwerking van de RUG (Health & Food) en de Dairy Campus. Dat vraagt om studenten met een open oog voor de vele facetten van de zuivelketen en met de wil om te voldoen aan de hoge kwaliteit, die internationaal van hen wordt verwacht. De Nederlandse zuivelketen staat hoog aangeschreven in het buitenland en dat moet worden behouden of zelfs nog verbeterd. Door te innoveren kom je weg uit de oude business cases. Hiermee wordt het stichten van de Dairy Campus gerechtvaardigd.

Een onderdeel van het programma was de excursie: goed georganiseerd, met een vriendelijke begeleider, die met nadruk uitnodigde om vragen te stellen en deze steeds uitgebreid beantwoordde. Naast de talrijke vloer- en voedingssystemen, die in de praktijk worden getest op koe- en milieuvriendelijkheid en op duurzaamheid, wordt op de Campus de mest, samen met landbouwafvallen, bermgras en houtsnippers in een combinatie van een hydrolysereactor en een vergister omgezet in methaangas.

Het wetenschapscafé werd besloten met het sprekerspanel, door Han Swinkels werd het publiek uitgelokt met vragen te komen.

Het antwoord op een belangrijke vraag over inpassing van de soorten landbouw in de ecologische variant was: er is een goede verwaarding door de overheid nodig van maatschappelijke waarden: frisse lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn niet meer vrije waarden zoals ze dat vroeger waren.

De avond werd besloten met een “eenvoudige” maaltijd, die ruim voldoende was (Italiaans) en overheerlijk. Een compliment aan Onder de Luifel, de cateraar.


Thema

De Nederlandse zuivelketen met haar ruim 18.000 melkveehouders staat voor een grote uitdaging: Werken aan een duurzame ontwikkeling en gelijktijdig haar positie in een globaliserende wereld versterken en uitbreiden. Om deze uitdaging aan te gaan is samenwerking tussen alle spelers in de melk- en zuivelketen cruciaal. Dairy Campus is de plek waar al die spelers samenkomen. Op de plek waar vroeger Nij Bosma Zathe gevestigd was, wordt een unieke plek gerealiseerd. Met 500 melkkoeien, ruim 300 hectare grond en trainings- en vergaderfaciliteiten is Dairy Campus straks een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die iets met de zuivelsector te maken heeft.

Studenten en professionals kunnen er terecht voor opleidingen, stages en afstudeertrajecten. Onderzoekers hebben er de mogelijkheid baanbrekend onderzoek te doen. En het bedrijfsleven wordt er gestimuleerd vernieuwende projecten te realiseren. Allemaal om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende, gezonde en veilige melk, geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu. Onderzoek op het gebied van: Smart farming, opfokken kalveren, mestkraken, beweiden op kleine huiskavel, droogstand op maat, gasvormige emissies, Amazing Grazing, Uiergezondheid Dairy Campus heeft momenteel nog twee locaties, Leeuwarden en Lelystad. Als de nieuwbouw eind 2015 klaar is worden alle activiteiten in Leeuwarden geconcentreerd.

Programma

Het programma bestaat uit een rondleiding, wetenschapscafé, netwerkborrel en een maaltijd.

U kunt indien gewenst ook alleen het wetenschapscafé, de borrel en de maaltijd gebruiken, en de rondleiding overslaan.

15.00 uur             Ontvangst alumni die deelnemen aan de rondleiding

15.30 uur             Rondleiding Dairy Campus in groepen

17.00 uur             Ontvangst alumni die niet deelnemen aan de rondleiding

17.30 uur             Wetenschapscafé met drie pitches en discussie            

19.30 uur             Afsluiting met informele netwerkborrel & maaltijd (tot ca. 21.00 uur)

Sprekers

Sprekers Wageningen

Dr. Martin Scholten
managing director van de Animal Sciences group en managing director van zeeonderzoekinstituut Imares. Hij heeft een MSc en PhD gedaan in biologie aan de VU Amsterdam.
Expertise: Aquaculture and Fisheries, Water Management, Environmental Management, Research strategy, Aquatic Ecology, Plant Ecology, Toxicology

Lokale sprekers

Prof. dr. Jouke de Vries
decaan van de Friesland Campus van de RUG, en hoogleraar Governance and Public Policy. Hij studeerde politicologie aan de UvA en is daar gepromoveerd. www.joukedevries.com

Wendy Zuidema
Directeur Food & Dairy and Life Sciences & Technology bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de knop aan de rechterkant. Hierbij kunt u aangeven of u mee wilt gaan met de rondleiding.

Aan de bijeenkomst en de rondleiding zijn geen kosten verbonden.