Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Oost, woensdag 25 mei 2016

Het thema van deze alumnibijeenkomst is 'Herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied'.
In het agrarisch gebied van Nederland staat de biodiversiteit onverminderd onder grote druk. Terwijl in waterrijke gebieden de biodiversiteit zich stabiliseert of zelfs verbetert, is veel agrarisch gebied qua biodiversiteit “een notoire woestijn” (Planbureau voor de Leefomgeving, 2015). Maar door boeren, landschapbeheerders en waterschappen worden veel initiatieven ontwikkeld het tij te keren. Ook in Wageningen wordt veel onderzoek verricht om de landbouw te vergroenen en de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verbeteren.

Organisator University Fund Wageningen
Datum

wo 25 mei 2016 15:30 tot 21:30

Locatie Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Verslag

Herstel van de biodiversiteit in het agrarisch gebied

In het agrarisch gebied van Nederland staat de biodiversiteit onverminderd onder grote druk. Terwijl in waterrijke gebieden de biodiversiteit zich stabiliseert, is veel agrarisch gebied qua biodiversiteit “een notoire woestijn” (Planbureau voor de Leefomgeving, 2015). Maar door boeren, landschap beheerders en waterschappen worden initiatieven ontwikkeld om het tij te keren. Ook in Wageningen wordt veel onderzoek verricht om de landbouw te vergroenen en de biodiversiteit in het agrarisch gebied te verbeteren. De bijeenkomst was net nadat de staatssecretaris van Landbouw bekend maakte zich hard te gaan maken om de Europese subsidies op landbouw te richten op het verhogen van de biodiversiteit en duurzaamheid. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst was er voor liefhebbers een rondleiding op De Natuurderij KeizersRande, een biodynamisch melkveebedrijf gelegen in de uiterwaarden van de IJssel en een Natura 2000 gebied.

Dr. T.C.P. (Dick) Melman senior onderzoeker agrarisch natuurbeheer, ecologie en biodiversiteit van de WUR- Alterra begon de bijeenkomst met een voordracht met als titel “Agrobiodiversiteit: beleid en beleidsondersteunend onderzoek gericht op een duurzame vergroening van de landbouw”. Na de maaltijd hield Drs. Jaap Starkenburg, directeur van de stichting IJssellandschap en voorzitter van SallandDeal, een voordracht over “SallandDeal: werken aan een vitale landbouwstructuur in een natuurrijk landschap”. Herman Menkveld, voorzitter Agrarische Natuurvereniging Salland, sprak ons bij over natuurgerichte landbouwmethoden die 130 aangesloten boeren in Salland uitvoeren onder de titel: “Boeren voor natuur: hoe verbeteren we de biodiversiteit in het agrarisch landschap”. Daarna volgde een plenaire discussie en werden ideeën van deelnemers voor vergroening van de landbouw verzameld. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel en werd bijgewoond door in totaal 84 alumni, waarvan 42 KLV lid.

Locatie, datum en tijd

Locatie: 

Hotel Gaia - Huis Nieuw Rande, Schapenzandweg 3, 7431 PZ Diepenveen, Tel 0570-593666.

De bijeenkomst wordt gehouden in de tuinzaal van het landhuis. Nieuw Rande ligt aan de N337, de weg over de IJsseldijk van Deventer naar Olst. Er is ruime parkeergelegenheid. Deelnemers zonder eigen vervoer kunnen dit bij de aanmelding aangeven; zij kunnen dan wellicht meerijden met collega Wageningers.        

Datum en tijd:

Woensdag 25 mei 2016 van 15.30-21.30 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een eenvoudige maaltijd geserveerd en wordt besloten met een netwerkborrel.

Neemt u geen deel aan de rondleiding?

Indien u niet met de rondleiding meegaat, is de inloop om 17.00 uur en start het programma om 17.30 uur.

Programma

15.30 - 17.00     Rondleiding over De Natuurderij KeizersRande met Annette Harberink, bedrijfsleider van de Natuurderij (activiteit voor liefhebbers)

17.00 - 17.30    Welkom op Gaia - Nieuw Rande met koffie en thee; tijd voor netwerken.

17.30 - 17.35    Opening door de Wageningen Alumniwerkgroep regio Oost, University Fund Wageningen en de Stichting IJssellandschap. 

17.35 - 18.15:   Dr. Ir. Anne van Doorn of Dr. T.C.P. (Dick) Melman (project leider en senior onderzoeker agrarisch natuurbeheer, ecologie en biodiversiteit WUR- Alterra):

“Agrobiodiversiteit: beleid en beleidsondersteunend onderzoek gericht op een duurzame vergroening van de landbouw”.                         

18.20 - 19.15:   Maaltijd en netwerken.

19.15 - 19.40:  Drs. Jaap Starkenburg (voorzitter Salland Deal)

“Salland Deal: werken aan een vitale landbouwstructuur in een natuurrijk landschap”.

19.40 - 20.00:  Herman Menkveld (voorzitter Agrarische Natuurvereniging Salland Groen).  

 “Boeren voor natuur: hoe verbeteren we de biodiversiteit in het agrarisch landschap”.

20.00 - 21.00:  Discussie en debat.

21.00 - 21.30:  Afsluitende netwerkborrel

Rondleiding Natuurderij KeizersRande

Voor belangstellenden is er voorafgaand aan de bijeenkomst, van 15.30–17.00 uur een rondleiding over de Natuurderij KeizersRande. In de uiterwaarden tegenover Landgoed Nieuw Rande is de natuurderij het resultaat van het project Ruimte voor de Rivier. De Natuurderij brengt natuur, biodiversiteit en landbouw bij elkaar en heeft een bedrijfsvoering gebaseerd op het Wageningse beheersconcept “Boeren voor Natuur”. Speerpunten van het beheer zijn bloemrijk akkerland, botanisch hooiland en weidevogels. Belangstellenden voor de rondleiding kunnen dit bij hun aanmelding aangeven.

Adres: IJsseldijk 35, 7431 RE Diepenveen. Op het erf is voldoende parkeerruimte, en u kunt ook parkeren op Nieuw Rande vanwaar het 10 minuten wandelen is naar de Natuurderij.

Sprekers

Het thema “Biodiversiteit in het agrarisch gebied” zal vanuit Wageningen UR en de praktijk in de regio worden belicht.

Dr. Anne van Doorn en Dr T.C.P. (Dick) Melman, van Wageningen UR zullen ingaan op het beleidsondersteunend onderzoek gericht op agrarisch natuurbeheer, landbouw en agro-biodiversiteit dat in Wageningen wordt uitgevoerd. Drs. Jaap Starkenburg, directeur van Stichting IJssellandschap en voorzitter van Salland Deal en Herman Menkveld, Voorzitter van de Agrarisch Natuur Vereniging Salland Groen zullen de visies en doelstellingen van hun organisaties toelichten en ingaan op de initiatieven ontwikkeld door de samenwerkende organisaties.

Aanmelden: 

Helaas is het maximum aantal deelnemers voor dit evenement bereikt, u kunt niet meer aanmelden. Om op de reservelijst geplaatst te worden kunt u mailen naar alumni@wur.nl

Aan de bijeenkomst en de rondleiding zijn geen kosten verbonden.