Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Utrecht, donderdag 9 juni 2016

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Utrecht twee keer per jaar alumnibijeenkomsten de regio. Bij deze voorjaarsbijeenkomst hoort de titel: Van ’t GAS af? Hoe ziet het energielandschap van de toekomst er uit?

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 9 juni 2016 17:30 tot 21:30

Locatie ENGIE, hoofdkantoor in Bunnik

Verslag

Tijdens de bijeenkomst “van ’t Gas af?’ stond de toekomst van het Nederlandse Energie systeem centraal. Hans Boot COO van energiebedrijf Engie, waar we te gast waren, opende de eerste alumni bijeenkomst van regio Utrecht. Engie is de nieuwe naam van Cofely – GDF Suez en is één van de grootste energiebedrijven van Europa. Er zijn 1.000 onderzoekers bij Engie in dienst verdeeld over 11 R&D centers en ze willen actief inzetten op de energie transitie met name op het gebied van duurzame energie. In Nederland is Engie ca. 6.000 man sterk en is hiermee het grootste technisch installatie bedrijf met een omzet van ca. 1,2 miljard euro.

Belangrijk aandachtspunt voor de toekomst  is leveringszekerheid geeft dhr. Boot aan. Hoe zorgen we ervoor dat ook bij een hoog percentage aan duurzame energie er genoeg energie is op een wind stille en donkere dag?  Moet de overheid straks miljarden investeren om een back-up faciliteit in de vorm van een kolen centrale in leven houden? Het voorbeeld van de kolencentrale in Nijmegen wordt gegeven waar eerst, met subsidie, is geïnvesteerd om biomassa bijstook mogelijk te maken en dat deze daarna werd gesloten. Om meer sturing te krijgen voor de transitie naar duurzame energie pleit de heer Boot voor een aparte ministerie en minister voor (duurzame) energie. Daarnaast zijn er betere modellen nodig om inzicht te krijgen in de energietransitie. De huidige energietransitie modellen zijn namelijk gebaseerd op het verleden. 

Peter Wolbert, Wageningen Alumni en bij Engie werkzaam als business developer,  nam ons mee in de energietransitie in de gebiedsontwikkeling. Een mooi voorbeeld werd gegeven van een bedrijventerrein bij de A1 waarbij Engie concessie houder is voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals wind en zon als ook de gehele energie infrastructuur. En die opgewekte energie direct levert aan de daar gevestigde en de in de toekomst te vestigen bedrijven.

Dirk Oudes, Wageningen alumni en nu werkzaam als landschapsarchitect bij Wing nam ons mee in de ruimtelijke consequentie van de energietransitie. De vraag werd gesteld: wanneer is iets een duurzaam landschap? Is de Drieklovendam, één van ‘s werelds grootste waterkracht centrales, duurzaam? Als je bedenkt dat miljoenen mensen, dieren en natuur hiervoor moesten wijken? En wanneer is iets energie neutraal? Als een gebied op jaarbasis genoeg zelf opwekt of moet dit op ieder moment zijn? En zijn al deze autarkische gebieden wel efficiënt? Van belang is om de grotere context niet te verliezen geeft Dirk aan.

Na de drie presentaties volgde een hevig debat onder professionele leiding van Wageninger Simon Vink. Eén van de stellingen was: Is de gemeente wel de goede partij om een rol te spelen in de energietransitie? Zowel Dirk als Peter vonden van wel. De gemeente is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid (bestemmingsplannen), zit dicht op allerlei nieuwe ontwikkelingen en is als bestuurslaag het dichtst bij de mensen en is in potentie goed in staat om mensen te mobiliseren.

Verder kwam naar voren dat de urgentie van klimaat verandering nog steeds onvoldoende gevoeld wordt. Het is eigenlijk meer een chronische ramp. Misschien hebben we nog eerst een echte ramp nodig om mensen wakker te schudden? Dit ook om te komen voor een Delta plan voor Duurzame energie. Ook zouden we alle winst op gas moeten investeren in duurzame energie.

Na de discussie praten de 70 Wageningens nog druk bij de netwerk borrel

Thema

Nederland is een ‘gas’ land. Vanaf de jaren ’60 zijn in een zeer korte tijd alle woningen en bedrijven voorzien van een gasaansluiting. Een geweldige infrastructurele opgave en ook een grote stap vooruit ten opzichte van het stoken op hout of kolen. Nu, zo’n 50 jaar later, staan we voor een nieuwe uitdaging. We moeten verduurzamen. De aarde mag niet meer dan 1,5 graad opwarmen. De CO2 uitstoot moet drastisch worden verminderd. Tegelijkertijd wordt jaarlijks in Nederland nog voor miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuwe gasnetten in onze steden. Kan dit zo door gaan? Wat is de toekomst van ons gas? Wat zijn de alternatieven? En wat is hier het effect van op het landschap en op ons energie systeem? In twee uur nemen we u mee in de energietransitie.

Programma

17:30     Ontvangst + registratie

17:45     Welkom door alumni commissie

17:50     Opening gastheer Engie Hans Boot, COO van ENGIE Nederland NV

18:00     Peter Wolbert van ENGIE, "het energielandschap"

18:30 Hapje, drankje en gelegenheid tot netwerken

19:30     Dirk Oudes, energie en landschap

20:00     Lagerhuis debat o.l.v. Wageningen UR debatleider Simon Vink

20:45     Afsluiting door alumnicommissie + borrel

21:30     Afsluiting

Sprekers

 ·         Ir. Peter Wolbert studeerde in 1988 af in Cultuurtechniek, met accenten op stedelijke inrichting, bodemtechniek, bedrijfskunde en wiskunde. Hij was werkzaam als consultant in de adviesbranche en als manager bij de overheid. Sinds 2013 is Peter actief als Business Developer duurzame energie en gebiedsontwikkeling bij ENGIE Energy Solutions.

 ·         Dirk Oudes werkt als landschapsarchitect met een brede interesse voor zijn leefomgeving en een fascinatie voor de interactie tussen mens, natuur en techniek. Hij werkte als freelance landschapsarchitect bij verschillende ontwerpbureaus en specialiseerde zich in het onderwerp duurzame energie als onderzoeker aan Wageningen University. Sinds 2014 werkt hij bij adviesbureau Wing en is hij regelmatig actief als gastdocent aan Wageningen UR.

Discussieer mee!

Via deze link kunt u mee discussiëren over dit onderwerp.

Aanmelden

Aanmelden kan via de knop aan de rechterkant.