Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst Regio Zuid, woensdag 5 oktober 2016

University Fund Wageningen & KLV Wageningen Alumni Network organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Zuid twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit najaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op woensdag 5 oktober 2016 plaats zal vinden. Het thema is “Intensieve Veehouderij en Maatschappij”. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

wo 5 oktober 2016 17:30 tot 21:30

Locatie Venco Campus

Thema

De bijeenkomst staat in het teken van Intensieve Veehouderij en Maatschappij.
Rond de intensieve veehouderij heerst een grote maatschappelijke discussie als het gaat over de wijze van voedselproductie, het huisvesten van dieren, de effecten op de leefomgeving en de uitstoot en verwerking van milieubelastende stoffen. Zo wordt in Brabant bijvoorbeeld een mestdialoog gevoerd.

De ontwikkelingen in de intensieve veehouderij staan niet stil. Denk daarbij aan de innovatieve ontwikkelingen op het terrein van de huisvesting systemen in de pluimveesector gericht op dierenwelzijn, vermindering van de milieubelasting en op het verkrijgen van zo maximaal mogelijke prestaties.

Het thema wordt belicht door Victor van Wagenberg van de Vencomatic Group, Piet Rombouts van de Brabantse Milieufederatie en Ingrid de Jong van Wageningen UR Livestock Research. Het belooft een zeer interessante bijeenkomst te worden. 

Voor een 30 tal deelnemers is er de gelegenheid om vooraf aan de bijeenkomst een bezoek te brengen aan een pluimvee bedrijf in Wintelre. Hier is het pluimvee gehuisvest in het zogenaamde Ronddeelsysteem. Bij Ronddeel worden de kippen op innovatieve wijze met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden. De aanvang hiervan is 16.00 uur en de rondleiding duurt een uur.

Sprekers

Ir. Victor van Wagenberg studeerde in 1997 af in Landbouwtechniek, en is tegenwoordig werkzaam als Product Manager bij Vencomatic Group, een bedrijf dat innovatieve systemen aanbiedt voor de inrichting van moderne pluimveebedrijven over de hele wereld.

Ir. Piet Rombouts is in 1995 afgestudeerd in Ecological Agriculture en is werkzaam bij de Brabantse Milieufederatie als senior beleidsadviseur, waar hij zich gespecialiseerd heeft in de transitie van landbouw, bodem en burgerparticipatie. Daarnaast is hij sinds 2014 lid van het College van Deskundigen Plantaardig bij Stichting Milieukeur.

Dr. ir. Ingrid de Jong is senior onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research en is gespecialiseerd in de gezondheid en welzijn van dieren. Ook diergedrag, dierhouderij, dierfysiologie en – biochemie behoren tot haar expertise. 

Programma

16.00 Rondleiding bij het Rondeel
17.30 Ontvangst bij Vencomatic
17.45 Welkom door Simon Middelkamp, kringlid commissie Zuid
18.00 Alumnus Victor van Wagenberg, Vencomatic
18.20 Alumnus Piet Rombouts, Brabantse Milieufederatie
18.40 Discussie onderleiding van Simon Middelkamp
19.00 Hapje, drankje en rondleiding bij Vencomatic
20.15 Ingrid de Jong, WUR
20.45 Discussie
21.00 Afronding en netwerken
21.30 Einde

Rondleiding Het Rondeel

Deze rondleiding van ca. een uur vindt plaats op het Ronddeel bedrijf in Wintelre, ca 10 km van de Venco Campus, waar de Alumnibijeenkomst plaats heeft. 

Het adres is:
Oirschotsedijk 3B
5513 NR Wintelre

Indien u hier aan deel wilt nemen is dat op eigen gelegenheid. De excursie is op dit moment vol.

Verslag

Afgelopen woensdag was weer een drukbezochte en geslaagde alumnibijeenkomst onder de rook van Eindhoven.
We begonnen onze kippenkennis uit te diepen bij de ronde stal “rondeel” genaamd in Wintelre. Daar kregen we door een bevlogen boer/bedrijfsleider een presentatie over het rondeel concept en daarna mochten we een kijkje nemen tussen de kippen. De stal zag er aangenaam uit en ook de dieren zaten goed in de veren en zagen er happy uit. Een positieve verassing voor mij.

Daarna stapten we allemaal weer in de auto om te rijden naar het eivormige(!) kantoor van Vencomatic te Eersel. Victor van Wagenberg van Vencomatic en Simon Middelkamp van Kring Zuid heten ons welkom. Hier kregen we een drietal presentaties. Het was een leuke verscheidenheid aan verhalen: van de bedrijfsmatige, ethische en onderzoek invalshoek. Victor vertelde over twee innovaties in de kippensector. Eerst legde hij het onfarm hatching uit. De eieren worden in de stallen uitgebroed, wat beter is voor de kuikens, en ook de druk op antibiotica en desinfectiemiddelen verbruik  sterk reduceert. Goed voor de longen en veren van de kuikens. Ten tweede werd het ventilatiesysteem dat tevens fungeert als luchtwasser uitgelegd. Dat is een innovatie waar de omgeving van profiteert.
Piet Rombouts had het over de agrarische sector in het algemeen en de druk daarop op de omgeving. Door met respect voor de omgeving te boeren en meer te denken in het sluiten van kringlopen worden de druk op het milieu van boeren bedrijven minder en groeit de acceptatie. Mij is bijgebleven dat het allemaal meer in balans moet om weer tot een natuurlijk evenwicht te komen.
Als laatste kwam Ingrid de Jong van de WUR aan het woord. Zij ging in op de beweging die de reclamespotjes van wakker dier in beweging heeft gezet en de opeenvolgende aandacht die er is voor het welzijn van kippen in stallen. Door indicatoren zoals voetzoollesies en bewegelijkheid van de dieren is het welzijn redelijk objectief te meten. Het welzijn van vleeskuikens is in de afgelopen 5 jaar sterk verbeterd. Weer een positieve verassing voor mij.

Mijn “kippen kennis” is met deze avond met sprongen vooruit gegaan, ik ben positief verast door de ontwikkelingen en innovaties in de sector. Het is overduidelijk een onderwerp wat tot de verbeelding spreekt en ook heftige discussies ontlokte. Wat mij betreft weer een geslaagde alumnibijeenkomst.