Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Den Haag/Rotterdam, donderdag 11 mei 2017

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Den Haag/Rotterdam twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op donderdag 11 mei plaats zal vinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 11 mei 2017 17:30 tot 21:30

Locatie Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Thema

"Duurzaam bouwen"

Op 11 mei zijn we te gast in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam waar allerlei nieuwe ontwikkeling in de bouw en architectuur worden getoond. Een uitstekende plek om aandacht te besteden aan een aantal ontwikkelen op het gebied van “duurzaam bouwen”. Twee inleiders brengen ons op de hoogte.  Rene Klaassen, werkzaam bij de stichting Hout Research in Wageningen, pleit voor “CO2 opslaan in houten gebouwen. "Hout is als hernieuwbare grondstof en geproduceerd in duurzaam beheerde bossen een zeer milieu vriendelijk bouwmateriaal. De houtwereld heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan en is een high tech industrie geworden met hoogwaardige producten voor de bouw”.

Anne Mollema, projectmanager en strategisch adviseur bij Stadsontwikkeling Rotterdam, laat ons zien hoe hij, als Wageningse ingenieur bijdraagt aan “ bouwen aan een duurzaam Rotterdam”, gaat het om techniek, gaat het om het proces, gaat het om sociaal, of gaat het om een beetje van alles?

Programma

17.30 - 18.15 Ontvangst met koffie, thee en een hapje
18.15 - 18.30 Opening commissie en welkom Het Nieuwe Instituut
18.30 - 19.00 Presentatie René Klaassen: "Bouwen met hout"
19.00 - 19.30 Presentatie Anne Mollema: "Bouwen aan een duurzam Rotterdam"
19.30 - 20.00 Discussie
20.30 - 21.30 Drankje en gelegenheid tot netwerken

Sprekers

Anne Mollema werkt als projectmanager en strategisch adviseur bij Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.
Hij is de laatste tijd vooral betrokken bij buitenruimteprojecten (waterpleinen, Singelreconstructies, groot onderhoud wijken), maar heeft eerder gewerkt aan het landsdekkend beeld van bodemverontreiniging; of hergebruik van bouw- en sloopafval.
Daarnaast is hij Waterschapsbestuurder en docent aan een Hogeschool en vrijwilliger bij een duurzaamheidsplatform. Want duurzaamheid is een rode draad in zijn loopbaan, zowel tijdens zijn studie Tropische Cultuurtechniek in Wageningen; als daarna bij zijn werk in Afrika als bij particuliere ingenieursbureaus.

René Klaassen is al bijna 25 jaar werkzaam bij SHR (Stichting Hout Research) in Wageningen. In het kader van toegepast houtonderzoek werkt hij op het gebied van houtherkenning, houteigenschappen, houttoepassingen en het gedrag van hout in de toepassing. In de loop der tijd zijn er bij SHR vele houtsoorten onderzocht op de toepassingsmogelijkheden waarbij naar de aangeleverde houtkwaliteit als ook de houtidentiteit in kaart wordt gebracht en eigenschappen bepaald worden als weerstand tegen biologische aantasting, sterkte, fysisch en mechanisch gedrag. Hiernaast bracht hij de milieuprofielen van houten producten in kaart. Hij probeert de opgedane kennis zoveel mogelijk vast te leggen zoals in het houtvademecum (waar hij al vanaf 2001 bij betrokken is) maar ook in (wetenschappelijke) artikelen en te verspreiden tijdens lezingen en cursussen die hij vanuit SHR geeft en het commissiewerk wat hij doet zoals beoordeling van nieuwe houtsoorten (SKH commissie), houten heipaalproblematiek (bestuur branche organisatie) en de vLCA (vereniging van bureau die LCA's maken voor bouwproducten). Verder is hij betrokken geweest, onder andere als coördinator, bij diverse EU projecten.
Hij is als bioloog afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Tijdens zijn doctoraal studie heeft hij 12 maanden een gecombineerd vak gedaan bij Bosbouwtechniek en Bosteelt aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen (opstellen beheersplan voor weg- en grensbeplanting in de stad Utrecht). Hij is gepromoveerd op het gebied van houtanatomie aan de universiteit van Leiden. Tussen zijn universitaire periode en SHR heeft hij als docent gewerkt onder andere als docent biologie en docent bouw-hout.

Verslag

Donderdag 11 mei jl. organiseerde de alumni-kring Rotterdam-Den Haag een bijeenkomst in het Nieuwe Instituut te Rotterdam, een plaats waar innovatie in de bouw- en architectuursector tentoongesteld en gedeeld wordt. Twee sprekers, Rene Klaassen en Anne Mollema, brachten een hoop reuring onder het grote aantal aanwezigen dat was gekomen.

Rene Klaassen, met een achtergrond in houtecologie en –anatomie, is werkzaam bij Stichting Hout Research te Wageningen. Hij werkt in zijn dagelijkse leven geregeld samen met de Wageningen University op het gebied van onderzoek. Bij SHR houdt men zich o.a. bezig met het testen van de sterkte van verschillende houtsoorten, maar ook door te kijken naar het verbeteren van verbindingen en het inspecteren hoe het hout zich houdt in de tijd.

SHR, en Rene in het bijzonder, ziet graag dat meer hout gebruikt wordt in de bouwsector, onder andere vanwege de mogelijkheid tot verduurzaming (bijv. lagere CO2 uitstoot in de levenscyclus). Hout wordt al vele eeuwen gebruikt in constructies, zoals bij kerken, boten en zelfs het Paleis op de Dam, maar er is nog veel meer mogelijk. Door te innoveren in de houtsector wordt meer ook mogelijk, zoals langere constructies maken middels vingerlassen, maar ook de hoogte ingaan behoort tot de opties door kruislagen aan te brengen.

Anne Mollema, afgestudeerd in tropische cultuurtechniek en werkzaam als project manager Stadsontwikkeling bij het ingenieursbureau van de stad Rotterdam, behandelde de mogelijkheden van hout vanuit het perspectief van een stad. Hout speelt ook in Rotterdam een grote rol, vooral vanwege het grote aantal funderingspalen onder bebouwing. Belangrijke doelstellingen in een snelgroeiende stad zijn vooral om een stad leefbaar te houden, waarbij rekening gehouden dient te worden met ontwikkelingen op gebied van de haven, energie en individualisering van de maatschappij. Het milieu speelt daarbij een centrale rol, zoals ontwikkelingen op gebied van autarkische bouw in Kralingen, klimaatbestendigheid van de stad (o.a. op gebied van opvang van regenwater), en het faciliteren van ruimte voor testen van innovatieve concepten zoals houden van koeien op het water en het upcyclen van afval tot stenen in nieuwe bebouwing.

De zaal was erg betrokken, wat te merken was aan de levendige discussie tussen sprekers en publiek. Bij de borrel na afloop werden veel ideeën uitgewisseld en gegenereerd, tenslotte kwam de avond tegen tienen tot een mooi einde.