Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Noord, Biobased en bodemgezondheid, donderdag 30 april 2015

KLV Wageningen Alumni Network en Wageningen University organiseren in samenwerking met Wageningen Alumnikring regio Noord diverse alumnibijeenkomsten. Op donderdag 30 april 2015 was Alumnikring Noord te gast bij het bedrijf Bioclear te Groningen en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij oftewel NOM, die in dezelfde stad is gevestigd.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 30 april 2015 17:00

Locatie NOM, Paterswoldseweg 810, 9728 BM Groningen

Bodem als rode draad bij excursiemiddag van Alumnikring Noord

Het maximum aantal deelnemers was 60 vanwege de beperkte ruimte en dat aantal werd bij de inschrijving ook al snel bereikt.

Gestart werd met de ontvangst en rondleiding bij Bioclear, gelegen in een futuristisch ogend gebouw, goed te zien vanaf de snelweg A7.

Bioclear is een adviesbureau dat in 1988 is opgericht door Sytze Keuning en in al die jaren is uitgegroeid van 1 naar 35 medewerkers. Het bedrijf houdt zich bezig met een aantal activiteiten waarbij de ‘kracht van de natuur’ wordt gebruikt. Die activiteiten vallen volgens Bussiness Development directeur Maurice Henssen onder de noemer ‘Trias Biologica´. Dit omvat de volgende drie thema´s: 1) biologische bodemsanering, 2) groene chemie en bio-energie, en 3) microbiële hygiëne.

Lees verder over de bijeenkomst

Opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten en provincies die te maken hebben met problemem als grondverontreiniging. Bioclear kan met de door hun ontwikkelde microbiële methodieken die verontreiniging op een adequate wijze verhelpen.

Tijdens de rondleiding werd kennis gemaakt met enkele concrete projecten die onder de verschillende thema’s vallen en de experimentele opstellingen op de laboratoria waarmee op labschaal de microbiologische processen kunnen worden onderzocht op hun toepassing op werkelijke schaal. Daarbij passeerden zeer uiteenlopende projecten de revue, van hergebruik van toiletpapier uit rioolwater tot zeer ingenieuze analyse- en identificatietechnieken op basis van DNA-analyse.

Verolgens werd een bezoek gebracht aan de NOM, waar het gezelschap werd ontvangen met koffie en cake. Eisse Luitjens legde in zijn presentatie uit wat de NOM, als overheidsorgaan (99,9% eigendom van het Ministerie van EZ)  is en precies doet: het stimuleren van stuwende bedrijvigheid in Noord-Nederland, waarbij wordt aangesloten op de belangrijke topsectoren energie, gezondheid, water en agrifood. Hieronder vallen drie typen van activiteiten: 1) het aantrekken van buitenlandse bedrijven (zoals Google, Danone en A-ware), 2) business development, en 3) financiering en participatie. Diverse voorbeelden werden genoemd, waarbij vooral werd ingegaan op recente ontwikkelingen in de agrofood en biobased economy, waar het begrip ‘duurzaamheid’ onlosmakelijk mee is verweven.

Na een uitstekend verzorgde en smakelijk buffetdiner werd in een estafette-presentatie door Maurice Henssen, Emiel Elferink en Jeroen Tideman van Bioclear nog eens dieper ingegaan op de activiteiten die bij de excursie al werden aangestipt. Door enkele prikkelende stellingen werd het gehoor direct betrokken bij de thematiek waar Bioclear zich mee bezig houdt.

Als laatste gaf Kor Zwart van Alterra een presentatie over de relatie tussen de BioBased Economy en de bodemvruchtbaarheid. Doordat er steeds meer biomassa wordt gebruikt voor voedsel, brandstof en biobased producten gaat er steeds minder organische stof retour naar de bodem. Dit tast de kwaliteit van de bodem ernstig aan en voor dit probleem moet een oplossing komen op de langere termijn. Dit onderwerp deed de gemoederen van het publiek zeer oplaaien, gezien de vele reacties uit het gehoor.

Als sluiting werd de bijeenkomst afgesloten met een drankje en een hapje, waarbij nog intensief werd genetwerkt tussen de deelnemers. Al met al kan worden geconcludeerd dat het een zeer geslaagde dag is geweest.

Sprekers en presentaties

Jeroen Tideman, Consultant BioBased Economy NOM; "Vanuit Bioclear werken met de kracht van de natuur met voorbeelden uit biobased en grond".

Presentatie Jeroen Tideman

Eisse Luitjens, Business Development Manager en verantwoordelijk voor Greenlincs; "Uitdagingen voor Agrifood&biobased Noord-Nederland”.

Presentatie Eisse Luitjens

Dr. Kor Zwart, Alterra, Wageningen UR, team Duurzaam Bodemgebruik; "Biobased Economy & Bodem".

Presentatie Kor Zwart

Programma

Rondleiding

15.45-16.00  Aanwezig bij Bioclear

16.00-16.45  Start rondleiding bij Bioclear

Avondprogramma

17.00-17.30  Ontvangst bij NOM

17.30-17.40  Welkom door Alumnikring Noord, Saskia van Gend en

                    Caroline Bijkerk (Alumni Officer Wageningen University)

17.40-18.00  Spreker 1: Eisse Luitjens

18.15-19.00  Hapje en drankje en gelegenheid tot netwerken

19.00-19.40  Spreker 2: Jeroen Tideman,

19.40-20.10  Spreker 3: Kor Zwart

20.10-20.30  Gelegenheid voor vragen en discussie

20.30-21.15  Napraten en de borrel

Geen uitnodiging ontvangen?

Geen uitnodiging ontvangen?

Geen probleem, u bent van harte welkom!

Voor de bijeenkomsten van de regio Noord zijn uit de database alumni geselecteerd wonend en werkend in de noordelijke provincies van Nederland. Deze alumni worden automatisch voor alle bijeenkomsten uitgenodigd. Wilt u uitnodigingen ontvangen voor deze kring, maar ontvangt u ze niet? Stuurt u dan een e-mail naar alumni@wur.nl. Heeft u interesse in de bijeenkomst maar u woont niet in de regio? U kunt zich gewoon aanmelden.