Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Noord, donderdag 6 april 2017

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Noord twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op donderdag 6 april plaats zal vinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 6 april 2017 17:30 tot 21:30

Locatie Groningen Airport Eelde

Verslag

Op donderdag 6 april 2017 was Alumnikring Noord te gast bij Groningen Airport Eelde, afgekort GAE, waar WUR-alumnus Marco van de Kreeke de algemeen directeur is.

Bij de benadering van de locatie voel je al dat deze bijeenkomst iets bijzonders gaat worden. Een vliegveld brengt ongemerkt altijd een vorm van enige opwinding met zich mee. De mens is altijd al gefascineerd geweest van vliegen.

De ontvangst was in de grote zaal met een prachtig uitzicht over de start- en landingsbaan. Er waren zo’n 60 aanwezigen die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven. Daarmee was het maximale aantal ook bereikt. Helaas liet de techniek van de projectie in het begin wat te wensen over, maar dit werd tijdens de bijeenkomst gelukkig keurig opgelost door een technische man van GAE.

Na het welkomstwoord van de alumnicommissie introduceerde de gastheer Marco van de Kreeke zichzelf en vertelde vooral hoe hij in deze functiee is terecht gekomen. Marco is in 1992 afgestudeerd in de Cultuurtechniek en is via een advertentie in Intermediair aangenomen als vervoersplanoloog bij Maastricht Airport om de nieuwe landingsbaan te concretiseren. Marco heeft de luchtvaart daarna nooit meer verlaten en is via avontuurlijke omzwervingen via Tanzania, Bonaire, wederom Maastricht en wederom Tanzania uiteindelijk in Eelde beland om daar in 2012 de functie van directeur te bekleden.

Marco schetste de situatie van het vliegveld in het heden, waarbij belangrijke ontwikkelingen vorm hebben gekregen, zoals de baanverlenging en het afscheid van de KLM als luchtvaartschool. Momenteel wil GAE zich ontpoppen als ‘voordeur voor Noord-Nederland’ door reizen aan te bieden via de internationale hub Kopenhagen, en mogelijk ook nog München. Dit biedt voor de noordelijke bedrijven (zoals het UMCG als belangrijke klant) vele mogelijkheden voor comfortabel internationaal reizen.

Hoe Marco’s hart is verpand aan de luchtvaart was wel duidelijk toen hij tijdens zijn verhaal plotseling zijn gehoor wees op de schoonheid van een op dat moment landend vliegtuig.

Vervolgens gaf Mathijs Dijkstra van het bureau MDL Landschapsarchitecten een lezing over zonneparken. Mathijs is sinds 2005 directeur-eigenaar zijn eigen bureau op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur. Dat zijn bureau een breed gebied bestrijkt bleek wel uit de vele voorbeelden die hij liet zien waarmee zijn bureau bezig is, variërend van stedebouwkundige (zoals in Groningen en Loppersum) tot bijna waterbouwkundige projecten (zoals Haven Lauwersoog).

Vervolgens zoomde Mathijs in op de zonneparken in het algemeen (in Groningen) en specifiek op een dergelijk park op het vliegveld Eelde. Mathijs schetste op duidelijke wijze de stapsgewijze benadering van de inrichting van zo’n park in relatie tot de omgeving en de verschillende bijzondere landschappen waaraan het vliegveld grenst. Aan de hand van mooie plaatjes en tekeningen passeerden verschillende (bijna futuristische) opties de revue. In het plan is een letterlijk een prachtige rondwandeling om het vliegveld gepland, waarbij alle landschappen worden doorkruist. Dé rode draad in de benadering van Mathijs is gelegen aan de koppeling van esthetiek aan functionaliteit. Dit wordt duidelijk getoond in de mooie beelden van zijn presentatie.

Na een eenvoudige, doch voedzame broodmaaltijd waarbij oude bekenden elkaar weer eens spraken, gaf Theo Spek een boeiende presentatie over de opbouw en het ontstaan van het landschap in de omgeving van GAE. Theo is afgestudeerd in de Bodemkunde en is via het vak Historische Geografie in zijn huidige vakgebied terecht gekomen. Hij is momenteel werkzaam als hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de RU Groningen. Hij noemt zichzelf gekscherend ‘Wageninger aan de RUG’. Tevens is hij oprichter van het Kenniscentrum Landschap RUG, waar specifiek onderzoek wordt uitgevoerd met speciale aandacht voor de landschappen van Groningen, Friesland en Drenthe.

In een uitermate boeiend verhaal werd het ontstaan van het landschap rond GAE getoond. Daarbij waren de verschuivingen van het landijs in de laatste ijstijd zeer bepalend.  Vele aspecten werden daarbij aangeroerd, zoals het ontstaan van het oerbos, waarbij langzaam het landschap verandert in een cultuurlandschap door het ingrijpen van de (oer)mens. Een veelheid aan interessante herkenningspunten passeerden de revue: hunebedden, grafheuvels, karresporen, heidevelden, celtic fields om maar wat te noemen. Het ontstaan van de esdorpen zoals we die nu nog kennen was erg herkenbaar.

Als laatste onderdeel probeerde Martijn Duineveld een discussie rond de sociaal-maatschappelijke positie van het Noord-Nederland los te weken met enkele prikkelende opmerkingen over het karakter van de Noorderlingen. Dit kostte echter geen enkele moeite, want de zaal ging grif hierop in. De positie van Noord-Nederland in vergelijking met de rest van Nederland (met name de Randstad) stond daarbij centraal. Verschillende zaken werden aangehaald: de typische mentaliteit van de Noorderling, de welvaartskloof tussen arm en rijk, de gaswinning, de landbouw en de economische ontwikkeling. Uiteindelijk leefde toch het algemene gevoel, dat we eigenlijk wel een beetje blij en gelukkig zijn met de gegeven situatie. Een mooie afsluiting van een boeiende avond op een prachtige en unieke locatie.

Na afloop werd in het resaurant van de luchthaven nog geruime tijd nagesproken onder het genot van een drankje.

Programma

17.30 - 18.00 Ontvangst met koffie en thee
18.00 - 18.10 Opening commissie van de bijeenkomst
18.10 - 18.25 Welkom Ir. Marco van de Kreeke en zijn verbinding met Wageningen University & Research
18.25 - 19.00 Ir. Mathijs Dijkstra: ‘Grootschalige zonnevelden in het landschap, een plan voor Groningen Airport Eelde'
19.00 - 20.00 Hapje, drankje en gelegenheid tot netwerken
20.00 - 20.30 Prof. dr. ir. Theo Spek: ‘Landschap in vogelvlucht: opbouw en ontstaan van de omgeving van Airport Eelde’
20.30 - 21.00 Discussie o.l.v. dr. ir. Martijn Duineveld, WUR
21.00 - 21.30 Borrel en gelegenheid tot netwerken

Sprekers

Mathijs Dijkstra is directeur en oprichter van MD Landschapsarchitecten, een bureau dat zich richt op ontwerp, visievorming en strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van stad en land. Mathijs Dijkstra is alumnus van Wageningen University and Research en is afgestudeerd in Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning.

Prof. dr. ir. Theo Spek is een professor in Landscape History en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Theo Spek is alumnus van Wageningen University and Research en is hier in 2004 gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Het Drentse Esdorpenlandschap: Een historisch-geografische studie’. In 2005 heeft hij hier de Prof. Van Winterprijs voor het beste Nederlandse boek op het gebied van de regionale en lokale geschiedenis voor ontvangen.

Dr. ir. Martijn Duineveld werkt als universitair docent bij de vakgroep Culturele Geografie aan de Wageningen Universiteit. Hij doceert het vak Sociale Geografie aan studenten Planning en Landschapsarchitectuur. Zijn onderzoek richt zich op de politiek van planning en ontwerp, processen van in- en uitsluiting en democratische vraagstukken. Daarbij draagt hij actief bij aan de ontwikkeling van Evolutionary Governance Theorie (EGT): een nieuwe theorie om maatschappelijke, economische en politieke veranderingen te beter te begrijpen. 

Thema

"Hoe duurzaam kan de Poort van het Noorden worden?"

Tijdens deze alumnibijeenkomst zijn we te gast bij Groningen Airport Eelde (GAE) en onze gastheer is alumnus Marco van de Kreeke, de directeur van deze bijzondere onderneming.

Momenteel staat GAE in de schijnwerpers vanwege ambitieuze plannen voor de toekomst, waarmee ook flinke investeringen gemoeid zijn. Verder biedt de locatie veel aanknopingspunten voor interessante (zowel wetenschappelijke, maatschappelijke als politieke) aspecten op uiteenlopende gebieden variërend van logistieke dienstverlening, cultuurlandschap en duurzaamheid.

De bijeenkomst biedt dus een unieke kans om kennis te maken met een dynamische bedrijfstak en de innovatie-activiteiten op velerlei gebieden vanuit het perspectief van een regionaal vliegveld met hoge ambities.

Parkeren

Normaliter is het betaald parkeren bij het vliegveld van Groningen maar voor deze alumnibijeenkomst wordt daar een uitzondering voor gemaakt en is het parkeren voor de alumni van Wageningen gratis.