Alumnibijeenkomst

Wageningen Alumnibijeenkomst regio Utrecht, donderdag 20 april 2017

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Utrecht twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op donderdag 20 april plaats zal vinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

do 20 april 2017 17:30 tot 21:30

Locatie PitPoint B.V., Nieuwegein

Verslag

Tijdens deze bijeenkomst werden ruim 40 alumni uit Wageningen zeer goed ontvangen bij PitPoint b.v.. De rode loper was neergelegd en de catering was prima verzorgd. Naast de zeer ruime gelegenheid om met elkaar in contact te komen waren er twee interessante presentaties en na afloop leuke inzichten in een debat.

Erik Kemink gaf de eerste presentatie. Hij is directeur van PitPoint b.v. en begon zijn studie met 2 jaar Tropisch Landgebruik in Wageningen en studeerde af in Delft (Civiele Techniek). Voor zijn gevoel is hij echter meer betrokken bij Wageningen. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen, geniet daarvan en ook van zijn werk. Nadat hij tot 2008 bij Ballast Nedam werkte, werd door zijn werkgever de voorloper van PitPoint opgericht. Pitpoint faciliteert en financiert schone brandstofstations, een soort kleine Shell voor duurzame brandstof.

Sinds september 2014 wordt het kapitaal verstrekt door Bencis Capital. Er werken nu ruim 30 personen en de turnover is ca. 30 miljoen op een geïnvesteerd vermogen van ca. 40 miljoen. In 2017 zal alles met ca. 25% groeien. Zelfs op dit moment wordt er al een goede winst gemaakt met duurzaam ondernemen in meerdere Europese landen.

De doelstelling van PitPoint is 100% schoon vervoer in 2030. Hiervoor is de technologie aanwezig en PitPoint faciliteert dit. De strategie is stapsgewijs over te gaan van diesel en benzine via gas (onder druk of vloeibaar en zoveel als mogelijk vanuit biomassa gemaakt) naar electrisch (met een opslag in accu’s en/of in waterstofgas). Voor ieder type vervoer is er een ander type duurzame brandstof. Op dit moment zijn er in Nederland ca. 7 miljoen auto’s, dit aantal zal o.a. vanwege zelfrijdende auto’s (en daardoor makkelijker te delen) in de toekomst verminderen. De gebruikte hoeveelheid energie voor verplaatsing zal echter waarschijnlijk niet verminderen. Dat is goed voor PitPoint, belangrijker echter is dat er minder fijnstof en CO2 wordt uitgestoten.

Marcel van der Voort gaf de tweede presentatie. Hij heeft bedrijfskunde gestudeerd en is boerenzoon. Sinds 2003 werkt hij binnen Wageningen University & Research, onderdelen Praktijkonderzoek AGV en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) aan het verder brengen van innovaties en nieuwe concepten voor landbouw, duurzame energie en biobased solutions. Net als voor alle andere projecten geldt dat het ook voor biobrandstoffen en bio-energie zo eenvoudig mogelijk moet zijn om het tot een succes te maken. Er moet echter ook rekening gehouden worden met acceptatie, overheidsbemoeienis en milieuorganisaties. Voorbeelden zijn het op lokale schaal gebruiken van koolzaadolie voor vervoer en kleine zelfrijdende elektrische tractors. Maar ook door in de Flevopolder het combineren van wind- en zonne-energie voor het voorzien in de energiebehoefte. Dit is bijvoorbeeld in de maand oktober lastig, omdat er dan weinig wind en weinig zon is.

In de afsluitende discussie kwam de “Food-Feed-Fuel” keuze aan bod. Er is altijd een spanningsveld als er meer agrarische inspanning verwacht wordt voor de verschillende toepassingen. Door slim te combineren en afvalstromen door vergisting in biogas om te zetten, wordt het spanningsveld het kleinst.

De grotere problemen op milieugebied veroorzaakt door het vliegverkeer, de vleesconsumptie en het trans-Atlantische zeevervoer kunnen niet lokaal worden opgelost, dit is echter geen reden om niet op kleinere schaal werk te maken van duurzaamheid. De bemoeienis van de overheid zou gerichter op de toekomst moeten zijn om perverse prikkels door o.a. korte termijn subsidies te voorkomen.

De eindconclusie van de dag was dat de transitie naar 100% duurzaam in 2030 realistisch is voor vervoer over land en binnenwater. Deze transistie betreft vooral een sociale veradering. Voor iedereen geldt dan ook: Kijk wat jezelf kunt doen om voeding en vervoer duurzamer te organiseren en daar kun je vandaag al mee beginnen!

Programma

17:30 - 17.45 Ontvangst met koffie en thee
17:45 - 18.00 Welkom en opening door de commissie
18:00 - 18.40 Presentatie Erik Kemink, Wageningen Alumnus en CEO Pitpoint Clean Fuels
18:40 - 19.20 Hapje, drankje en gelegenheid tot netwerken
19:20 - 20.00 Presentatie Marcel van der Voort, onderzoeker duurzame energie Wageningen ACCRES
20:00 - 20.45 Lagerhuis debat o.l.v. Han Swinkels, voorzitter KLV
20:45 - 21.00 Afsluiting door de commissie
21:00 - 21.30 Borrel en gelegenheid tot netwerken

Sprekers

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030. Over deze missie zegt hij: “het is een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren”. 

Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan het inmiddels internationaal opererende PitPoint. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Tropisch Landgebruik in Wageningen en Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen.

Erik heeft een open en heldere visie op de ontwikkelingen in de markt voor schone brandstoffen. Hij volgt de politieke en publieke opinie over dit onderwerp op de voet en zegt hierover: “We moeten ons zich niet vastleggen op één duurzame brandstof.  Het gaat om een optimale transitie om te komen tot schoon rijden”. Hij ziet een groot voordeel in politieke- en publieke samenwerkingsverbanden. “Door een goede samenwerking kan ons doel van schoon rijden veel sneller worden gerealiseerd”.

Marcel van der Voort met zijn bedrijfskundige achtergrond werkt hij, sinds 2003, binnen Wageningen Univerity & Research onderdelen Praktijkonderzoek AGV en ACRRES (Application Centre for Renewable Resources) aan het verder brengen van innovaties en nieuwe concepten voor landbouw, duurzame energie en biobased solutions. Veel innovaties en concepten zijn gericht op de technische of agronomische aspecten. Zijn rol ligt veelal op het vlak van integrale duurzaamheid (3P’s), marktstudies en –verkenningen en projectleiding/-coördinatie.
Sinds 2003 is hij tevens actief in projecten rond biobrandstoffen en bio-energie. Veelal met een agrarische insteek, namelijk die van grondstofvoorziening en de potentiele (markt)kansen hiervoor voor de landbouw in Nederland. Graag deelt hij een aantal ervaringen over dit thema.

Thema

We hebben ca. 7 miljoen auto’s in Nederland. Nu is diesel of benzine de brandstof. Dit gaat echter op zeer korte termijn veranderen. In Noorwegen is al gezegd vanaf 2025 alleen maar elektrische auto’s te verkopen. In Nederland is nu is 1,5% van de auto’s elektrisch. Met nieuwe modellen als Renault ZOE en Opel Ampere wordt de elektrische auto bereikbaar en betaalbaar. Echter hoe zit dit in het vrachttransport en de lange afstanden? En is de energie die we gebruiken ook echt duurzaam? Denk mee en ga in discussie.