Wageningen UR Glastuinbouw tijdens Technology for AgriFood 2015

Activiteit

Wageningen UR Glastuinbouw tijdens Technology for AgriFood 2015

Wageningen UR Glastuinbouw neemt deel aan de beurs Technologie voor AgriFood op 16 oktober 2015 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Technology for AgriFood verbindt experts uit de agrifood-sector met de wereld van high-tech systemen, life sciences en ICT. Als expertmeeting is het evenement onderdeel van de Dutch AgriFood Week, die in het teken staat van nieuwe verbindingen en innovatie in voedselketens..

Organisator Mikrocentrum
Datum

vr 16 oktober 2015 09:00 tot 16:00

Locatie Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Het bezoek aan Technology for AgriFood 2015 is gratis.

Wageningen UR Glastuinbouw werkt met een brede kennis en expertise aan innovaties voor de moderne glastuinbouw. Wij leggen een link tussen high-tech bedrijven en hun producten naar de toepassing in de glastuinbouw. Wij vertalen de eisen vanuit gewas, productiesysteem en tuinbouwondernemer naar nieuwe technische innovaties. Samen met bedrijven en kennispartners geven wij nieuwe ontwikkelingen vorm, onderzoeken de toepassingsmogelijkheden van nieuwe producten in de glastuinbouw en begeleiden de implementatie naar de praktijk.

High-tech en tuinbouw

Voorbeelden van links tussen high-tech en tuinbouw zijn: Computer vision en cameratechnieken voor kwaliteitsbepaling en sorteren van producten (bijv. hyperspectraal, chlorfylfluorescentie, 3D light field) of het fenotyperen van gewassen in de veredeling of voor de detectie van ziektes in gewas en product (bijv. röntgen, NIR); nano- en microstructuren op glas (diffuus glas, gecoat glas) of nieuwe polymeren en additieven voor kasdekken en schermen voor een betere groei en productie, photonics applicaties zoals LED voor een betere smaak van producten; sensoren voor het verhogen van de resource efficiency van energie, water en bestrijdingsmiddelen (bijv. draadloze sensoren voor kasklimaat, WET sensor, ion-selectieve meting van nutriënten), ICT (bijv. computermodellen van gewasgroei en productie voorspelling, decision support systemen voor ziektes in de kas, apps voor energieverbruik van een kas) en velen meer. Op al deze innovatievelden is bij ons jarenlange expertise en ervaring aanwezig.

Innovatie- en Demonstratie Centra

Binnen onze Innovatie- en Demonstratie Centra IDC Energie, IDC LED, IDC Water of IDC Smaak ontwikkelen en testen wij diverse doorbraaktechnologieën en implementeren deze vervolgens in de praktijk. Wij doen dit door een multidisciplinaire samenwerking van eigen experts samen met diverse stakeholders in de sector.