Alumnibijeenkomst

Wageningen alumnibijeenkomst regio Oost, woensdag 31 mei 2017

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Oost twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op woensdag 31 mei plaats zal vinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

wo 31 mei 2017 17:00 tot 21:30

Locatie Veenhuis Machines, Raalte

Verslag

De voorjaarsbijeenkomst 2017 van de Wageningen Alumnikring Regio Oost werd gehouden op woensdag 31 mei in Raalte en had als thema:

Is precisielandbouw het antwoord op agronomische en milieutechnische vraagstukken?

Precisielandbouw is een actueel onderwerp, waar veel van wordt verwacht in het licht van de verduurzaming en het verder milieuvriendelijk maken van de landbouw, de mest- en fosfaatproblematiek en nieuwe richtlijnen uit Brussel en Den Haag. Verschillende bedrijven in de regio zijn betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van technologie en apparatuur voor de precisielandbouw zoals Dacom in Emmen en Veenhuis Machines in Raalte, gastheer van de bijeenkomst. Voorafgaande aan de bijeenkomst werden door de gastheer verschillende nieuw ontwikkelde precisietechnieken gepresenteerd op een melkveehouderij  in de omgeving.

Walter Veenhuis, Managing Director van Veenhuis Machines startte de bijeenkomst met een voordracht over de ontwikkeling van innovatieve precisietechnieken met Near Infrared Spectroscopie NIRS voor de melkveehouderij. De aandacht gaat daarbij vooral naar technologie voor milieuvriendelijke mestverwerking, bemesting naar behoefte van gewas en bodemvariatie binnen het perceel, minder bodemverstoring en –verdichting en een verhoging van de bemestingefficiëntie van het groeiende gewas.

Altjo Medema, Key Accountmanager van Dacom sprak over precisie akkerbouwtechnieken op basis van sensortechnologie, internet, kennis, data en wereldwijde ervaring. De aandacht ging vooral uit naar de ontwikkeling van auto-pilot scansystemen op basis van bodemvariabelen geschikt voor plaatsspecifieke toepassing van meststoffen en gewasbestrijdingsmiddelen, modellen voor specifiek bodemmanagement en site specific waterbehoefte van het gewas als basis voor beregening, irrigatie en waterbesparing.

Na de broodjesmaaltijd en bezichtiging van ontwikkelde machines en apparatuur de bedrijfshal van Veenhuis, hield Dr. Ir. Daan Goense, van de WUR Farm Technology Group een voordracht over de geschiedenis en ontwikkeling van site specific managementtechnieken in de landbouw en de verwachte ontwikkeling van smart farming systems en individuele plantbehandeling in de toekomst. Speciale aandacht werd besteed aan de beperkingen van precisielandbouw zoals onbekendheid met de bodemvariatie binnen het perceel, gebrekkige weersvoorspellingmodellen en de noodzaak te kunnen beschikken over megadata voor precisiemodellen voor de individuele boer. Eveneens werd stilgestaan bij het thema en problematiek van bescherming van “big data”.  

Tijdens de geanimeerde discussie werd geconcludeerd dat precisielandbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de landbouw en dat ook in de komende tijd nog belangrijke stappen kunnen worden gemaakt. Aan de boeren zal het niet liggen, maar de onzekere toekomst van de sector met betrekking tot de mest, fosfaat, stikstof en milieuproblematiek maakt hen momenteel terughoudend nieuwe technologische ontwikkelingen op grote schaal toe te passen en blijft de ontwikkeling van precisielandbouw in de praktijk nog achter bij de verwachtingen.            

De bijeenkomst werd bijgewoond door 31 wageningse alumni en een vijftiental externe belangstellenden en werd afgesloten met een netwerkborrel.

Programma

16:00 - 17.00 Optioneel: Excursie melkveehouderij nabij de fabriek van Veenhuis Machines met een demonstratie van nieuw ontwikkelde technologie.
17:00 - 17:30 Ontvangst met koffie en thee
17:30 - 17.35 Welkom en introductie
17:35 - 18:05 Walter Veenhuis, Managing Director Veenhuis Machines, Raalte. “Ontwikkeling van innovatieve precisietechnieken met Near Infrared Spectroscopie (NIR)”
18:05 - 18:35 Altjo Medema, Key Account Manager, Dacom Emmen. “Precisie akkerbouw en adviessystemen op basis van sensortechnologie, internet, kennis, data en wereldwijde ervaring”.
18:35 - 19:35 Broodjesmaaltijd en mogelijke bezichtiging van machines en apparatuur
19:35 - 20:05 Daan Goense, WUR.
20:05 - 20:30 Discussie
20:30 - 21:30 Netwerkborrel

Excursie

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt de nieuwe technologie van Veenhuis gedemonstreerd op een melkveehouderij nabij het bedrijf. Belangstellenden voor de demonstratie kunnen dit bij hun aanmelding aangeven. Zij ontvangen dan bericht over hoe laat ze waar worden verwacht.

Adres
MTS Jonkman
Schoonheetenseweg 25
8106 AZ Mariënheem

Sprekers

Walter Veenhuis is the owner Managing Director of Veenhuis Machines B.V..  In this role he develops, fabricates and delivers specialist equipment for manure handling and application.  The emphasis of his activities is developing technical solutions that deal with low emission, polution avoidance as well as minimum soil-structure disturbance.
He has a wide network within the machinery industry and has been involved in the development of manure injection since 1988.

Veenhuis Machines has a recommended market leading position in the Netherlands and Germany in the field of manure injection equipment. Its products are bought by professional dairy farms and contractors.

Altjo Medema, Key Account Manager Dacom Emmen

Daan Goense, werkte van 1977 tot en met 2014 voor wat is nu Wageningen University & Research en startte vanuit de toenmalige vakgroep Landbouwtechniek in 1991 onderzoek naar precisielandbouw. Vanaf die periode werkte hij mee aan het tot stand komen van aanvankelijk LBS (DIN9684) en later ISOBUS (ISO11783). Middels een aantal Europese en nationale onderzoeksprojecten is onderzoek gedaan naar diverse aspecten van precisielandbouw waaronder plaats specifiek kunstmest strooien, opbrengst metingen, geleiding van werktuigen, draadloze sensor netwerken, gewasgroei modellen voor optimale bemesting. ICT en toepassen van standaarden heeft in al die projecten een belangrijke rol gespeeld. Daan Goense heeft sinds 1997 voor verschillende groepen binnen het DLO deel van Wageningen UR, waaronder IMAG, AEF en ASG. Van 2009 t/m 2016 werkte Daan deeltijds bij HLB aan diverse precisielandbouw projecten. Voor WUR_ASG is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met draadloze sensoren om aan dieren te meten. Daan werkt nu nog vanuit zijn bedrijf PRAGMAAS via een PPS project van WUR aan standaardisatie van gegevensuitwisseling voor AgroConnect.

Thema

Precisielandbouw is kort gezegd de juiste hoeveelheid inputs waaronder zaaizaad, (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen op de juiste plaats en op het juiste moment. Een erg actueel onderwerp, waar veel van wordt verwacht in het licht van de verduurzaming en het verder milieuvriendelijk maken van de landbouw, de mest- en fosfaatproblematiek en nieuwe richtlijnen uit Brussel en Den Haag.

Veenhuis Machines in Raalte, een fabrikant van apparatuur voor de verwerking en toediening van drijfmest in de veehouderij, heeft technieken ontwikkeld waarmee de mest tijdens het uitrijden geanalyseerd kan worden om in te spelen op de werkelijke behoefte van het gewas. Dacom in Emmen ontwikkelde auto-pilot scansystemen op basis van bodemvariabelen, geschikt voor plaatsspecifieke toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en beregening in de akkerbouw. Bij de ontwikkeling van deze systemen wordt samengewerkt met de WUR Wageningen. Medewerkers van de WUR Farm Technology Group, Veenhuis en Dacom zullen de ontwikkelingen in precisielandbouw toelichten. Veenhuis Machines is de gastheer van de bijeenkomst.