Alumnibijeenkomst

Wageningen alumnibijeenkomst regio Zuid, woensdag 17 mei 2017

University Fund Wageningen & KLV organiseren in samenwerking met de Regiocommissie Zuid twee keer per jaar alumnibijeenkomsten in de regio. Dit voorjaar zijn Wageningen alumni uitgenodigd voor de bijeenkomst die op woensdag 17 mei plaats zal vinden. Wij nodigen u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

wo 17 mei 2017 17:00 tot 21:30

Locatie Villa Flora te Venlo

Thema

"Cityfarming, een boeiende verbinding tussen stad en land"

De Verenigde Naties (VN) voorspellen dat de wereldbevolking in 2050 gegroeid zal zijn met ongeveer 2,5 miljard mensen, terwijl 80 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen. Tegelijk is 80 procent van het landoppervlak dat geschikt is voor de productie van voedsel reeds in gebruik. Bovendien hebben extreme weerpatronen overal ter wereld gewassen vernietigd, wat leidt tot hogere voedselprijzen, en aangezien consumenten zich steeds meer bewust worden van de manier waarop hun voedsel wordt geproduceerd, wordt het voor boeren steeds moeilijker gelijke tred te houden met de stedelijke groei. Dit is een drijfveer voor de innovatie van nieuwe landbouwtechnologieën die planten in staat stellen te groeien zonder zonlicht in binnen omgevingen dichtbij of in steden.

We zijn te gast bij Brightland Campus Greenport Venlo, een moderne samenwerking van diverse regionale, nationale en internationale spelers op het gebied van voedsel en gezondheid. De Brightlandcampus concentreert zich rond de Innovatoren en Villa Flora, 2 markante gebouwen op het voormalig Floriade terrein (2012) in Venlo. Over de ontwikkelingen van het gebied en de samenwerkingen zal Harm Waterborg vertellen.

In het BrightBox research Centre Venlo, een ultra-moderne tuinbouw faciliteit die het mogelijk maakt om alle factoren (licht, lucht, temperatuur, voeding, water en grond) die invloed hebben op de groei van planten te beïnvloeden. Dit is het eerste Europese project waar meerlaags productie onderzoek naar al deze factoren op commerciële schaal kan worden uitgevoerd. Brightbox biedt de unieke mogelijkheid om op slechts een paar vierkante meter kleinschalig onderzoek te doen en dit vervolgens uit te zetten in een grootschalige productie omgeving. Initiatiefnemer Peter Korsten van Botany zal een toelichting geven op de onderzoeksfaciliteiten, en de samenwerking met HAS University of Applied Sciences en Philips Lighting.

De ontwikkeling van stadslandbouw op deze wijze roept vragen op over de toekomstige rol van landbouw in een stedelijke omgeving. De maatschappelijke, economische en milieutechnische facetten van ‘Feeding the city’, nationaal en internationaal staan inmiddels op de onderzoeksagenda. Wat zijn de volgende stappen? Hierover zal Jan-Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties, meer vertellen.

Programma

17.00 – 17.35 Ontvangst met koffie, thee en eten bij Villa Flora
17.35 – 17.40 Welkom door alumnicommissie
17.40 – 18.00 Presentatie Brightland Campus Greenport Venlo door Harm Waterborg
18.00 – 18.15 Wandeling naar Innovatoren
18.15 – 19.15 Presentatie Brightbox door Peter Korsten
19.15 – 19.30 Wandeling naar Villa Flora
19.30 – 19.40 Presentatie faciliteiten Brightlands
19.40 – 20.20 Presentatie Jan-Eelco Jansma, WUR
20.20 – 21.30 Discussie en borrel

Sprekers

Harm Waterborg is als strategisch adviseur van de Provincie zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bijzondere concept van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Uitvloeisel van de concept is dat veel van de R&D-infrastructuur op de campus door ondernemers gerealiseerd en geëxploiteerd zal worden. Vanuit de Provincie is Harm betrokken bij de voorbereiding van die infrastructuur, het betrekken van ondernemers bij de ontwikkeling ervan en de financiële steun van de provincie bij de opstart van faciliteiten en activiteiten. Harm heeft grote ervaring in het lokale bestuur en werkt sinds een jaar of 8 voor de provincie Limburg.

Jan-Eelco Jansma: Feeding the city is a theme that is progressively rising at the urban agendas. Feeding is more than just food, a meal. Feeding is also about resources, distribution, re-use, planning, waste and business but it is also about security, wellbeing, care and cohesion. Since more than 10 years it is the focus of my work as scientist at WageningenUR. I have special interest in the governance of feeding the city, food policies. In this regard I founded the Dutch city network Urban Agriculture. 

Food and food production has been my interest as long as I can recall. I started my scientific career as agronomist in the field of sustainable and organic production, in the rural hinterland. There I experienced a gap between the production (farming) and consumption (urban live), a gap which hampers sustainable development in many ways. This experience did increasingly change my focus to urban areas in the early years of 2000. Agromere was my bridge to the city. In Agromere we designed a virtual city district which integrated living space (for 5,000 inhabitants) with food production, and food related services (social and environmental). This concept inspired the Municipality of Almere and its regional partners to give food production (urban agriculture) and circular economy an important stake in the new urban district, Oosterwold. Moreover, feeding the city is the leading theme of Almere Floriade 2022!

Verslag

Op 17 mei ’17 heeft Alumni Kring een bijeenkomst georganiseerd over Cityfarming op Brightland Campus Greenport te Venlo, beter bekend als het voormalige Floriadeterrein. Ondanks de eerste tropische dag van het jaar was de opkomst hoog te noemen.
De ontvangst in het Villa Flora gebouw was hartelijk en voelde gelijk welkom. Onder andere te danken aan de heerlijke aspergesoep en de rijkelijk belegde luxe broodjes.

De provincie Limburg had naast een gastspreker het mooie gebaar gedaan om met Bart Achten als programmamanager Brightlandcampus het avondprogramma op een luchtige wijze aan elkaar te praten.
De eerste spreker was Harm Waterborg (strategisch adviseur provincie Limburg) die vanuit het provinciale belang de betrokkenheid van de gewenste doorontwikkeling van de campus vertelde. De uitdagingen zitten voornamelijk in het binden van de ‘juiste’ bedrijven en de koppeling aan het onderwijs vanuit de triple helix gedachte.

De tweede spreker was de heer Peter Korsten (bedrijf Botany) die in de voormalige ontvangsthal van het Floriadegebouw ons een kijkje liet nemen in de wereld van Brightbox.
Met Brightbox is een commerciële samenwerking tussen Botany, Philips en HAS en richt zich op de (stads-)tuinbouw van de toekomst. Hierbij wordt het mogelijk genaakt om op een beperkt aantal m2 (circa 200 m2 momenteel in productie) voedsel(sla-planten) te produceren met name door de regeling en beïnvloeding van licht (veel roze gezien), temperatuur, CO2 (2 tot 3 maal hoger dan buiten) en substraat. Hierdoor is het mogelijk om behoorlijke productie te draaien die geschikt is voor de consumptiemarkt. 

De derde spreker was de heer Jan Eelco Jansma (WUR) die op een mooie wijze ons meenam naar de relatie tussen voedsel en ruimtegebruik. Duidelijk werd gemaakt dat op 1 ha bij een normaal voedingspatroon maximaal 4 mensen van eten kunnen worden voorzien. Geruststellend werd de gedachte dat dit bij streng veganistisch gebruik kan stijgen tot ca 9 mensen. De relatie stad en landbouw maakte duidelijk dat door de eeuwen heen er twee werelden bestaan de stad als consument de landbouw als producent. De uitdaging bevond zich in het verbinden van deze werelden. Er werden voorbeelden van succesvolle lokale initiatieven getoond die aangaven dat de verbindingen wel degelijk bestaan en een goede boterham mee te verdienen valt.

Daarna was het tijd voor de borrel en het bijpraten of netwerken.
Wij kijken terug op een geslaagde en vooral gezellige bijeenkomst.