Activiteit

Wageningse experts presenteren resultaten van bodembeheer-onderzoek bij EU parlement

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

di 20 juni 2017 15:00

Locatie Brussel
Dinsdag 20 juni presenteren Wageningse experts de resultaten van hun onderzoek naar de bescherming en het beheer van Europese landbouwgronden bij het Europese parlement.

Europese gronden ondervinden allerlei bedreigingen zoals erosie, verlies van organische stof en sterke verdichting. De aantasting van de bodem heeft negatieve effecten op het functioneren van de bodem als basis voor een duurzame landbouw en. De bodemproblematiek is nu én in de toekomst een probleem en staat daarom hoog op de agenda van de EU.

Wageningen University & Research is gevraagd een studie uit te voeren over de problematiek. Het rapport van het onderzoek is gereed en wordt op dinsdag 20 juni door de Wageningse experts Hein ten Berge en Jaap Schröder gepresenteerd aan de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europese parlement.

Het onderzoekrapport geeft een overzicht van de dreigingen voor de bodem in Europa, hoe de bodems goed kunnen worden beheerd en welke prikkels in het beleid kunnen worden geïmplementeerd voor duurzaam beheer van de bodem, waardoor de effecten van bedreigingen van de bodem kunnen worden geminimaliseerd.

Het rapport is te lezen via de website van het Europese Parlement.
Daar staat ook de agenda van de tweedaagse vergadering (19 & 20 juni) van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europese parlement.