Themadag

Water Event

Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland organiseren op donderdag 18 september het Water Event, voorheen Kennisdag Water. Op de locatie van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk krijgen telers, toeleveranciers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden informatie over de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van duurzaam watergebruik in de glastuinbouw.

Organisator
Datum

do 18 september 2014 12:00 tot 20:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Zonder water geen leven, dus zonder water ook geen glastuinbouw. Het wordt een steeds grotere uitdaging om er voor te zorgen dat er voor iedereen voldoende schoon water beschikbaar is. De glastuinbouw draagt daar zijn steentje aan bij door steeds minder te lozen. Echter in 2027 moeten we wettelijk gezien op een emissie van nagenoeg nul zitten.

Diverse partijen werken er aan om dit te kunnen halen. Wilt u weten hoe? Kom dan naar het Water Event op donderdag 18 september bij de Wageningen UR Glastuinbouw. Tijdens het Water Event kunt u tevens een punt Veiligheid & Techniek halen voor uw verlenging spuitlicentie.

Programma

 • 12.30 uur         Ontvangst
 • 13.00 uur        Welkom en opening
  Sjaak Bakker (Business Manager Wageningen UR Glastuinbouw)
  Nico van Ruiten (Voorzitter LTO Glaskracht)
 • 13.15 uur        Plenair deel

  Green Deal. Gebiedsgericht werken in de Bommelerwaard.
  Rob Bonte (Projectleider werkgroep Waterkwaliteit)

  Toelichting onderzoeksprogramma Glastuinbouw Waterproof.
  Margreet Schoenmakers (LTO Glaskracht Nederland)
  Ellen Beerling (Wageningen UR Glastuinbouw)

 • 14.30 uur        Rondleidingen met posterpresentaties in het kascomplex
 • 15.45 uur        Pauze in het bedrijfsgebouw
 • 16.15 uur        1ste serie workshops in het hoofgebouw
 • 17.15 uur        2de serie workshops in het hoofdgebouw
 • 18.15 uur         Afhalen spuitlicentiepas in het bedrijfsgebouw
 • 18.15 uur         Buffet in het bedrijfsgebouw

  Rondleidingen met posterpresentaties

  In kleine groepen wordt u geleid langs kasproeven, posters, en andere opstellingen waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen.

  Workshops:

  1. Hoe voorkomen we dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen?
  2. Duurzaam omgaan met filtersystemen en emissie via filterspoelwater beperken.
  3. Gebiedsgericht duurzaam omgaan met water.
  4. Efficiënt bemesten en water geven in grondgebonden teelt; Hoe komen we tot nulemissie?
  5. Invloed leidingsysteem op effectiviteit, toepassing middelen en afgifte druppelaars

  Verlenging spuitlicentie

  Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging spuitlicentie, onderdeel Veiligheid en Techniek. Bij digitale aanmelding bedragen de kosten voor verlenging spuitlicentie € 50.

  Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst.