Water -  Ion specifiek telen

Webinar

Water -  Ion specifiek telen

Als de voedingsoplossing steeds de optimale samenstelling heeft, kan dat tot hogere productie en betere kwaliteit leiden. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind, waardoor we dichter bij de (nagenoeg) nul emissie komen. Met ion specifiek telen hopen we in de nabije toekomst de substraatteelt verder te optimaliseren.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland
Datum

do 19 november 2020 15:30

Locatie Online
Prijsomschrijving Gratis

Het verwerken van bemestingsinformatie vereist veel kennis en vergissingen hebben vergaande gevolgen voor de gezondheid van het gewas en de opbrengst en kwaliteit. Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. De recente ontwikkeling van èn een verbeterde ion specifieke meter èn een digitaal beslissysteem (BemestingsadviesTool) maakt het mogelijk de bemesting te optimaliseren. De ion specifieke meetopstelling CELINE van The Sensor Factory draait nu bijna een jaar bij een tomatenteelt in Bleiswijk. Het onderzoek heeft zich gericht op:

  1. Kan CELINE betrouwbaar en nauwkeurig aanvoer en drainwater analyseren?
  2. Zijn kleine aanpassingen in voeding rond de wortel van invloed op de groei?

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn reeksen voedingsoplossingen doorgemeten en zijn monsters van aanvoer en drainwater van de tomatenteelt gemeten Voor het beantwoorden van de tweede vraag is een laboratorium opstelling gemaakt waarmee het zuurstofverbruik van de wortels gevolgd wordt. Hier bleken relatief kleine fluctuaties in de ionenverhoudingen van invloed te zijn op het zuurstofverbruik.

Na afloop van het Webinar hebben deelnemers meer zicht op wat ion specifiek telen kan  betekenen voor het bedrijf. Ook staan de initiatiefnemers open voor tips en aanvullingen om deze ontwikkeling tot een goed resultaat te brengen.

Gespreksleider: Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

Spreker: Chris Blok (Wageningen University & Research)

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot donderdag 12 november, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?

Voor het volgen van het Webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het Webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het Webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het Webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

NB: Voor telers die verder betrokken willen worden bij de ontwikkelingen is er de mogelijkheid in te schrijven voor een vervolg gesprek in een werkgroep ongeveer 14 dagen na het Webinar. Opgeven kan bij  MSchoenmakers@glastuinbouwnederland.nl