Activiteit

WaterEvent - Waterkwaliteit staat centraal

In (nagenoeg) gesloten teeltsystemen is de kwaliteit van het recirculatiewater belangrijk voor het behalen van een goed teeltresultaat. Beschikbaarheid van waterbronnen in de juiste hoeveelheid en kwaliteit is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Bovendien moet de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor behoud van het middelenpakket.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland
Datum

do 3 oktober 2019

Locatie Bleiswijk

Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland organiseren op donderdagmiddag 3 oktober 2019 het jaarlijkse WaterEvent. Tijdens het WaterEvent worden innovatieve oplossingen voor het verbeteren en behouden van een goede waterkwaliteit toegelicht in interactieve kennissessies met onderzoekers. De komende tijd wordt het interactieve programma van de dag in elkaar gezet, met onder andere aandacht voor beschikbaarheid van goed gietwater, telen bij hoger natrium, bemesting en de interactie tussen waterkwaliteit en het wortelmilieu. 

Heeft u wensen voor onderwerpen voor de invulling van de dag? Neem dan contact op met Jim van Ruijven.

WaterEvent - 3 oktober 2019: Waterkwaliteit staat centraal