Promotie

We have to eat, right? Food safety concerns and shopping for daily vegetables in modernizing Vietnam

NL titel: We moeten eten, niet waar?
NL ondertitel: Voedselveiligheid en het dagelijks kopen van groenten in Vietnam

Promovendus SCO (Sigrid) Wertheim-Heck
Promotor prof.dr.ir. G (Gert) Spaargaren
Copromotor dr.ir. SR (Sietze) Vellema
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Milieubeleid
Datum

vr 20 november 2015 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Vietnam is een van de sterkst groeiende economieën in de wereld. Om te kunnen voorzien in de stijgende vraag naar verse groenten bij verminderend landbouw areaal,  zijn de laatste decennia in toenemende mate (verboden) gewasbeschermingsmiddelen (op onjuiste wijze) toegepast. Voedselveiligheid schandalen worden breed uitgemeten in de nationale pers met als gevolg dat 95% van de consumenten in Vietnam zich ernstige zorgen maakt. Om deze voedselveiligheidscrisis het hoofd te bieden stimuleert de Vietnamese overheid de ontwikkeling van supermarkten naar westers model ten koste van traditionele markten. De overheid verwacht dat supermarkten met hun voedselveiligheid eisen en hygiëne standaarden een logisch alternatief vormen voor minder gecontroleerde en onhygiënische markt- en straatverkoop. De idee is, dat zorgen om voedselveiligheid een belangrijke drijfveer vormen voor veranderingen in het aankoopgedrag van consumenten. Echter, slechts 2% van de groenten wordt in supermarkten gekocht. In de dagelijkse praktijk blijken supermarkten niet goed te passen in de routinematige organisatie van het alledaagse leven van verschillende groepen van consumenten. Sommigen, afhankelijk van sociale relaties en interacties binnen ‘hun’ markt, nemen ruimschoots de tijd voor hun boodschappen. Anderen kopen hun dagelijkse groenten zonder van hun motorbike met draaiende motor af te stappen. Het onderzoek laat zien hoe de verscheidenheid aan dagelijkse aankooppraktijken zijn verankerd in het bredere scala aan dagelijkse activiteiten en sociale afhankelijkheden, en hoe deze historisch zijn geëvolueerd. In het dagelijks leven blijken Vietnamese consumenten creatief in de omgang met risico’s. Zij vertrouwen sterk op eigen kennis en kunde voor het beoordelen van voedselveiligheidsrisico’s, en hechten minder belang aan anonieme en geobjectiveerde garantiesystemen en certificaten zoals we die kennen vanuit de supermarkt en de gecontroleerde ketens. Westerse modellen zijn, zo leert dit onderzoek, niet zondermeer toepasbaar binnen bijvoorbeeld de Aziatische context. Het onderzoekt beveelt dan ook aan om  het zo broodnodige voedselveiligheidsbeleid  niet te baseren op slechts één,  ideaaltypisch (supermarkt) model.