Alternative Mest Management

Webinar

Webinar Alternative Mest Management

Het 5e Californië-Nederland Webinar Klimaatslimme Landbouw oktober 2017. Dit webinar zal experts vanuit de wetenschappelijke gemeenschap, de particuliere industrie en beleidsmakers en toezichthouders samen om de vooruitgang te bespreken in AMM-praktijken (Alternative Mest Management) die toepasbaar zijn in zowel Californië als Nederland.

Organisator Wageningen Livestock Research
Datum

do 26 oktober 2017 18:00 tot 20:00