Alumnibijeenkomst

Wereldlezing 3 juli 2017 - Hoe wordt iedereen gezond oud?

Op maandagavond 3 juli 2017 stond de Wereldlezing in het teken van ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?’ en gingen we dieper in op de sociaal economische gezondheidsverschillen, gedragsveranderingen en oplossingsgericht werken. Voorzitter is Gerda Feunekes en de sprekers die hun medewerking verleenden zijn Emely de Vet en Pieter Jansen.

Organisator Universiteitsfonds Wageningen
Datum

ma 3 juli 2017

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Volgende wereldlezingDe volgende wereldlezing 'Vertrouwen in de voedingswetenschappers' vindt op donderdag 2 november 2017 plaats. Noteer deze datum vast in uw agenda.

Thema en sprekers

Op maandagavond 3 juli 2017 stond de Wereldlezing in het teken van de vraag die we ons allemaal weleens stellen: ‘hoe wordt iedereen gezond oud’?. Tijdens deze avond werd er dieper ingegaan op de sociaal economische gezondheidsverschillen, gedragsverandering en oplossingsgericht werken.

Vanuit Wageningen University & Research heeft prof. dr. Emely de Vet, Professor Health Communication and Behavior Change, gespecialiseerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl, een presentatie gegeven over theorie versus gedragsverandering in de praktijk. Wat werkt wel en niet?  Wat voor inzichten en uitdagingen zijn er voor lage sociaal economische groepen?  Wat zijn de huidige inzichten en welke interventies blijken effectief te zijn? 

Mensen willen graag een goede gezondheid. En daar willen ze ook iets voor doen. Maar hoe? Wat is goed voor mij? Wat werkt voor mij? Vanuit deze vragen is het initiatief voor het project Gezondhuizen ontstaan. Huisarts dr. Pieter Jansen heeft een toelichting gegeven op het project Gezondhuizen, een nieuwe en oplossingsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft echter een ander vertrekpunt dan het traditionele medische model. Bij oplossingsgericht werken bepaalt de patiënt/cliënt namelijk wat zijn vraag is. De hulpverlener is niet zozeer geïnteresseerd in de kluwen van factoren die leidde tot de hulpvraag, maar hij sluit aan bij de vraag van de patiënt en helpt hem zoeken naar mogelijkheden om de gewenste situatie te bereiken. Pieter Jansen ging dieper in op de discussie over de vraag naar theoretische of wetenschappelijke onderbouwing van oplossingsgericht werken.

Programma
18.00 Ontvangst en buffet
19.00 Welkom en opening door de voorzitter, dr. ir. Gerda Feunekes
19.10 Introductie, dr. ir. Gerda Feunekes
19.20 Gedragsveranderingen: theorie versus praktijk, prof. dr. Emely de Vet
Oplossingsgericht werken in de praktijk, dr. Pieter Jansen
20.15 Discussie met aanwezigen o.l.v. de voorzitter
21.00 - 22.00 Einde met aansluitend een netwerkborrel

Voorafgaand aan de lezing was er een buffet waar u gratis aan kon deelnemen. Alle informatie vindt u ook op de website van KLV

Sprekers

Voorzitter
Dr. ir. Gerda Feunekes 
is sinds 1 juli 2014 directeur van het Voedingscentrum. Ze is gespecialiseerd in de relatie tussen voeding en consumentengedrag. In 1996 promoveerde zij aan Wageningen University & Research op het onderwerp voedselconsumptie en voedselkeuze met een proefschrift getiteld "Food, fat, family and friends: studies on the impact of the social environment on dietary intake".

Sprekers
Prof. dr. Emely de Vet
 is gespecialiseerd in gedragsverandering . Zij onderzoekt waarom mensen (on)gezond gedrag vertonen en hoe interventies daarop afgestemd kunnen worden. Emely past perspectieven uit de sociale, consumenten- en gezondheidspsychologie toe in gezondheidscommunicatie en public health interventies.

Dr. Pieter Jansen is huisarts bij gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede en is onlangs een project gestart onder de titel Gezondhuizen, dat zich richt op gezondheidsbevordering voor (aanstaande) jonge ouders en hun kinderen. Eind september verschijnt er een boek van Fredrike Bannink en Pieter, getiteld 'Positieve Gezondheidszorg, plossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk' (te verkrijgen via Pearson).

Presentaties

Samenvatting van de Wereldlezing met  het thema ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?’ 

De Wereldlezing ‘Hoe wordt iedereen gezond oud?' op maandag 3 juli 2017 was in een aantal dagen volgeboekt, wat aangeeft dat het een vraag is die veel mensen bezighoudt. Want wie wil dat nou niet, gezond oud worden? Twee deskundige sprekers hielden ieder vanuit hun eigen invalshoek, een korte inleiding. Onder leiding van Wageningen Ambassador en directeur van het Voedingscentrum dr. ir. Gerda Feunekes ontstond er een interessante discussie tussen de sprekers en het publiek.

Prof. dr. Emely de Vet van Wageningen University & Research, gespecialiseerd in het bevorderen van een gezonde leefstijl, ging dieper in op gedragsveranderingen in de praktijk en sociaal economische gezondheidsverschillen. i.p.v. verbieden van ongezond gedrag. Wat werkt wel en niet? Wat voor inzichten en uitdagingen zijn er voor lage sociaal economische groepen? Wat zijn de huidige inzichten en welke interventies blijken effectief te zijn? Zo pleitte ze o.a. voor meer fundamenteel inzicht van gedrag in context, het erkennen van begrenzing aan ‘beredeneerd’ gedrag, de rol van de omgeving en het verleiden tot gezond gedrag.Mensen willen graag een goede gezondheid. En daar willen ze ook iets voor doen. Maar hoe? ‘Wat is goed voor mij, wat werkt voor mij?’. Vanuit deze vragen is het initiatief voor het project Gezondhuizen ontstaan, een project van dr. Pieter Jansen, huisarts bij Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Jansen gaf een toelichting op oplossingsgericht werken. Volgens hem is oplossingsgericht werken een instrument om complexe processen eenvoudig te maken en mensen in de actiemodus te brengen, zodat iedereen kan profiteren van gezondheidsbevordering. Deze aanpak heeft een ander vertrekpunt dan het traditionele medische model. De methode gaat volledig uit van de wensen en doelen van de patiënt, wat deze ook zijn. De ervaring is dat het beter werkt dan de medische (probleemgerichte) benadering. Bij iedereen, ook bij lage SES groepen. De laatste vraag uit de zaal was tekenend voor het enthousiasme onder het publiek: 'Neemt u nog patiënten aan?'Gerda Feunekes vatte het aan het eind mooi samen: ‘Het dichten van de gezondheidskloof tussen lager en hoger opgeleiden is complex. We spraken vandaag over interessante deeloplossingen vanuit wetenschap en praktijk. De rode draad is dat we  menselijk gedrag moeten begrijpen en de meest krachtige drijfveren benutten om hiermee gezond gedrag te stimuleren. Nudgen maakt slim gebruik van de kracht van onbewust gedrag. De huisarts zet mensen in hun kracht door te focussen op wat ze zelf belangrijk vinden’.Tijdens de informele borrel na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat.

Organisatie en doel van de WereldlezingenDe Wereldlezingen zijn een initiatief van KLV Wageningen Alumni Network en Wageningen Academy en worden gesponsord door de Wageningen Ambassadors. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld en het bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends/ontwikkelingen De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de eventkalender van KLV raadplegen.

Volgende wereldlezingDe volgende wereldlezing 'Vertrouwen in de voedingswetenschappers' vindt op donderdag 2 november plaats. Noteer deze datum vast in uw agenda.