Activiteit

Wereldlezing 'Duurzame energie als kans voor het Nederlandse landschap', woensdag 13 januari 2016

Het klimaatdebat richt zich steeds meer op de vraag hoe we de transitie naar een duurzame energievoorziening kunnen organiseren. Energielandschappen spelen daar een belangrijke rol in. Hoe zien de energielandschappen van de toekomst eruit? Wat vinden we daar van als burger, maatschappij en verantwoordelijke overheid? Welk ruimtebeslag brengt deze transitie met zich mee en is Nederland daar groot genoeg voor? En zijn er ook nog andere knoppen waar we aan kunnen draaien om de energietransitie tot stand te brengen? Deze en vele andere vragen zijn beantwoord tijdens deze Wereldlezing.

De avond werd ingeleid door Eric Luiten, rijksadviseur voor Landschap en Water en Boris Hocks, oprichtend partner van POSAD. Na afloop was er ruimte voor vragen en kon men met elkaar in debat, onder leiding van Harry Webers, Wageningen Ambassador.

Organisator Wageningen Academy
Datum

wo 13 januari 2016

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Deze Wereldlezing vond woensdag 13 januari plaats en was een groot succes.

Programma

18.00    Ontvangst met een buffet

19.00    Welkom en opening van de avond
ir. Harry Webers

19.10    Energielandschappen, verleden, heden en toekomst
Prof. ir. Eric Luiten, rijksadviseur voor Landschap en Water

19.50    Ruimte voor energie
Boris Hocks, oprichtend partner POSAD

20.30    Discussie over energielandschappen en hun rol in de energietransitie

21.00    Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Sprekers en Voorzitter

Prof. ir. Eric Luiten, rijksadviseur voor Landschap en Water en voormalig hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de TU Delft, zal u in vogelvlucht meenemen langs het energierijke verleden van de Nederlandse cultuurlandschappen en vanuit dit perspectief een blik werpen op de energielandschappen van de toekomst, daarbij context gevend aan de energietransitie, ruimtelijke vraagstukken en het maatschappelijk debat.

Ir. Boris Hocks, stedelijk ontwerper, oprichtend partner van POSAD en verantwoordelijk voor het project Ruimte voor Energie zal u een toekomst schetsen van het 100% duurzame Nederlandse energielandschap, de ruimtelijke consequenties die daarbij horen en vooral ook welke stappen we met elkaar moeten zetten om deze energielandschappen vorm te geven en in te passen.

Ir Harry Webers, Wageningen Ambassador, voorzitter stichting KIEMT en senior adviseur energie en industrie bij Witteveen+Bos zal als voorzitter de avond leiden en de discussie waar nodig faciliteren met prikkelende vragen aan zowel sprekers als aanwezigen.

Doel van de wereldlezingen

De Wereldlezingen zijn een initiatief van de Wageningen Ambassadors en worden georganiseerd door Wageningen Academy en KLV. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld, overheid en/of bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends / ontwikkelingen. De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.

De toegang tot de wereldlezingen is gratis maar niet vrijblijvendDankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors is de toegang tot de wereldlezingen gratis.