Debat

Wereldlezing Klimaatadaptatie vs. klimaatmitigatie - Woensdag 21 november 2018

Het klimaat, een veelbesproken en uiterst actueel thema. We zijn allemaal bekend met de doelstellingen die opgesteld zijn in het Klimaatakkoord van Parijs waarin is afgesproken dat de opwarming van de aarde maximaal 2 graden Celsius mag bedragen. Hierbij is ook afgesproken dat er gestreefd zal worden naar een stijging van maximaal 1,5 graad Celsius. Uit een recent rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blijkt dat als er nu niet ingegrepen wordt deze streeftemperatuur al over 20 jaar bereikt zal worden. Wat zijn de grootste uitdagingen, hoe gaan we dit aanpakken en wat is de impact van de klimaatverandering op de aarde?

Organisator Wageningen Academy, Universiteitsfonds Wageningen
Datum

wo 21 november 2018

Duur 18.30 - 22.00 uur
Locatie Orion, gebouwnummer 103
Prijsomschrijving gratis

Naar aanleiding van het IPCC rapport is de discussie over klimaatadaptatie, het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, en klimaatmitigatie, het terugdringen van de CO2 uitstoot, verscherpt. Klimaatverandering heeft impact op veel sectoren, vooral in ontwikkelingslanden. Tijdens deze wereldlezing werd er vanuit de landbouw, de stad en natuur een inleiding gegeven door de experts: Tim van Hattum (WUR), Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) en Gerben Mol van Institute of Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Wat zijn de grootste uitdagingen voor deze sectoren, wat is het spanningsveld en welke keuzes moeten er gemaakt worden? De wereldlezing en de dialoog werden geleid door Gerrit Hiemstra, Wageningen Ambassador en eigenaar Weather Impact BV.

Programma
18:30 – 19:30 uur Ontvangst met lichte maaltijd
19:30 – 21:15 uur Inleidingen drie experts en discussie o.l.v. Gerrit Hiemstra
21:15 – 22:00 uur Gelegenheid tot napraten met borrel

De Wereldlezingen zijn een initiatief van de Wageningen Ambassadors en worden georganiseerd door Wageningen Academy en KLV. Deze lezingen bieden alumni en overige professionals een kans om bijgepraat te worden over de visie vanuit de onderzoekswereld, overheid en/of bedrijfsleven op maatschappelijk prangende problemen en relevante trends / ontwikkelingen. De wereldlezingen worden gemiddeld 6 maal per jaar georganiseerd. Voor een overzicht kunt u de KLV eventkalender raadplegen.

*Dankzij ruimhartige sponsoring van de Wageningen Ambassadors is de toegang tot de Wereldlezingen gratis. Mocht u toch niet kunnen, dan horen wij dat graag! We stellen uw plek graag nog aan iemand anders beschikbaar of halen u van de lijst zodat we het buffet optimaal beschikbaar gesteld kunnen houden.